DEN ALLMÄNNA PENSIONEN MÅSTE HÖJAS

Riksdagens pensionsgrupp gör inte tillräckligt för de yrkesgrupper som har en tuff arbetsmiljö och relativt låg lön, anser fackförbundet Kommunal.

 

 

Målet i 1990-talets pensionsöverenskommelse var att pensionen skulle motsvara minst 70 procent av slutlönen. Men så här 25 år efter reformen får stora grupper klara sig på mindre än hälften av sin tidigare lön som pensionär. Kommunal påpekar att en majoritet av dess medlemmar riskerar att ett helt yrkesliv av flit knappt kommer att märkas i pensionskuvertet.

Avgifterna till den allmänna pensionen måste höjas, hävdar fackförbundet. Men det räcker inte. Arbetsmiljön måste förbättras så att fler orkar jobba fram till pension. När pensionsåldern höjs måste sjukförsäkringen och a-kassan följa med. Den som har rätt till så kallat grundskydd ska inte behöva se det minskas i takt med att deras inkomstpension ökar för då blir det ett nollsummespel.

Kommunal vill också öka möjligheterna att skjuta upp uttag av ålderspension eftersom förbundets medlemmar ofta börjar arbeta tidigt i livet och på grund av fysiskt ansträngande arbeten inte orkar jobba vidare högre upp i åldrarna. Vissa yrkesgrupper med fysiskt ansträngande arbeten borde alltså få gå i pension tidigare. Slutligen kräver fackförbundet heltidsarbete som norm då många av medlemmarna tvingas arbeta deltid mot sin vilja. Det sistnämnda är något som framförts i parternas pågående förhandlingar om nytt huvudavtal.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena, välkomnar Kommunal in i debatten om ett förbättrat pensionssystem.

- Det är bra att de utmanar och pressar i den här frågan. Det behövs, säger han.

Håkan Svärdman sätter dock frågetecken för en del av Kommunals förslag till reformer, bland annat den att personer med ansträngande jobb ska kunna ha andra pensionsåldrar och då kunna skjuta på uttaget. Det är inget som Håkan Svärdman tror är en bra idé.

- Jag gillar inte idén med trotjänarpensionen där det är antalet år som ska styra pensionsnivån. Då hamnar vi i gränsdragningsfrågor som till exempel att gruvarbetare ska ha annan pensionsålder än de som jobbar i andra jobb. De problem som finns med att människor inte kan jobba för att de blir utslitna bör istället hanteras över sjukförsäkringen. Det skulle kunna innebära att man får ett tillägg som kan göras livsvarigt och som fyller i det hål som uppstår om man tvingas lämna arbetsmarknaden innan man kommit upp till pensionsåldern och alltså lämnar jobbet vid 62 eller 63 år, säger Håkan Svärdman.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena