SKAT­TE­RE­DU­CERAD FACKAV­GIFT

Nu är det 25 procent billigare att vara medlem i FTF eftersom skattereduktionen på fackavgiften återinfördes den 1 juli.

UTRI­KES­FÖDDAS LÅGA PENSIONER VITTNAR OM SYSTEMFEL

Utrikesfödda får en allmän pension som i bästa fall är några hundra kronor högre jämfört med att inte arbetat alls, visar en ny rapport från FTF.

SKANDIA LIV FORTSÄTTER SOM RISK­FÖRSÄKRINGS­GI­VARE FÖR FTP-PLANEN

Skandia Liv får uppdraget att försäkra det obligatoriska och förstärkta familjeskyddet i FTP 1 och FTP 2 samt sjukpension och premiebefrielse i FTP.

FTF BYTER NAMN TILL FORENA

Försäkringsbranschens fackförbund FTF byter namn till Forena. Det beslutades av förbundets fullmäktigemöte idag.

HANDBOK MOT SEXU­ELLA TRAKAS­SE­RIER I ARBETS­LIVET

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier.

NU BLIR DET BILLI­GARE ATT VARA MEDLEM!

Från och med idag, den 1 juli, är det 25 procent billigare att vara medlem i FTF eftersom skattereduktionen på fackavgiften återinförs.

FTF SÄTTER #METOO PÅ AGENDAN I ALME­DALEN

FTF deltar i TCOs seminarium ”Metoo - från hashtag till handling” i Almedalen, tillsammans med bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

FTF SATSAR MOT SEXU­ELLA TRAKAS­SE­RIER I FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN

Idag lanserar fackförbundet FTF en ny utbildningssatsning för att förebygga sexuella trakasserier i försäkringsbranschen.

STREJK I NORGE – BERÖRS DU?

Norska Finansförbundet, som organiserar både försäkrings- och bankanställda, har varslat om strejk på torsdag den 31 maj.

FTF AVSLUTAR DELÄGAR­SKAP I TIDNINGEN FINANSLIV

FTF avslutar nu delägarskapet i Finansliv och påbörjar en utredning om hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare för att få förbundet att växa.

VÄLKOMMEN TILL FTFS NYA WEBB­PLATS!

FTFs nya webbplats har säkerheten i fokus, så att du som medlem ska vara trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och när du kommunicerar med oss.

FTF HAR EN NY DATA­SKYDDS­PO­LICY

Snart träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft och därför har FTF en ny dataskyddspolicy.

NY MÖJLIGHET TILL FÖRSÄKRING FÖR DIG SOM MEDLEM

I dagarna kommer du som är medlem i FTF och idag saknar våra medlemsförsäkringar att få ett brev från Folksam.

OM EN MÅNAD TRÄDER GDPR I KRAFT

Snart är det dags för den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla från och med 25 maj 2018.

NY HANDBOK FÖR JÄMSTÄLLDA MÖTEN

Hur gör man årsmöteshandlingar begripliga för nya medlemmar? Vem får mest talartid? Och hur parerar man härskartekniker i mötesrummet?

FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN! HUR GÅR VI VIDARE EFTER #METOO?

#metoo-rörelsen har satt ljuset på sexuella trakasserier som ett brännande arbetsmiljöproblem, även inom försäkringsbranschen.