Stadgar

Forenas stadgar består av regler för Forenas interna arbete.

I stadgarna står bland annat:

  • hur klubbarna utser representanter till kongressen som hålls vart fjärde år
  • vem som får bli medlem
  • hur man bildar klubbar.

Forenas stadgar fastställs av kongress eller förbundsfullmäktige. Senaste revidering av stadgarna genomfördes på förbundsfullmäktige 2022.

Klubbar och sektioner kan ha stadgar som avviker från normalstadgarna.

Ladda ner Forenas stadgar (pdf)

Ladda ner Forenas normalstadgar för klubb och sektion (pdf)