Hoppa till huvudinnehållet

Samarbeten

Genom samarbete med andra fackförbund och organisationer – både i Sverige och internationellt – blir Forena starka och får inflytande.

Nationellt

TCO

Forena är ett av 13 fackförbund inom TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Genom medlemskapet har Forena möjlighet att vara med och påverka samhällsutvecklingen i Sverige och de frågor som på olika sätt berör våra medlemmar. TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. TCO arbetar för en bra arbetsmiljö och vill skapa ett mänskligt arbetsliv med tid, lust och utrymme över för familj, kultur och samhällsengagemang.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.

Forenas förbundsordförande Anders Johansson är ledamot i TCOs styrelse.

LO-TCO Rättsskydd

Genom LO-TCO Rättsskydd kan vi ge våra medlemmar juridisk hjälp. Rättsskyddet ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byråns uppdrag är att biträda LO, TCO,  medlemsförbunden inom TCO och LO och förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att driva rättsliga processer i domstolar. De två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Union to Union

Som medlem i TCO är Forena också en del av Union to Union  som är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingsarbete. Nämnden stöder uppbyggnaden av fria och demokratiska fackliga organisatiner i världen, för att uppnå en rättvis fördelning av makt och resurser och därmed utrota fattigdomen i världen. Organisationen finansierar 165 projekt i ett 60-tal länder och omfattar både utvecklings- och informationsprojekt.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Internationellt

Nordic Financial Unions, NFU

Genom Nordic Financial Unions, NFU, samarbetar Forena med övriga sju nordiska fackförbund inom försäkrings- och finanssektorn. NFU är vår lobbyist i EU. Nästan all lagstiftning som styr våra företag kommer från Bryssel. NFU granskar lagförslagen från de anställdas perspektiv, förklarar dem för oss och tar kontakt med beslutsfattare för att föra fram våra åsikter. En annan uppgift för NFU är att stötta facklig verksamhet i transnationella företag. När företagen flyttar sina beslut till den internationella nivån måste facket finnas där för att kunna påverka.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

UNI Global Unions

Forena är medlem i UNI Global Unions, en internationell sammanslutning för cirka 900 fackförbund från hela världen, med tillsammans 20 miljoner medlemmar. Genom det här samarbetet har Forena möjlighet påverka frågor som rör utvecklingen inom försäkringsbranschen och andra fackliga frågor som direkt eller indirekt påverkar våra medlemmar på EU-nivå.

Genom medlemskapet i UNI kan du som medlem få stöd när du arbetar utomlands.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

NFS, EFS och IFS

Centralorganisationen TCO är medlem i tre stora internationella fackliga samarbetsorgan. Genom Forenas medlemskap i TCO är vi indirekt medlemmar i dessa samarbetsorgan.

Nordens fackliga samorganisation, NFS, är en viktig gemensam plattform för TCO, Saco och LO, och deras motsvarigheter i de andra nordiska länderna. Samtliga nordiska fackliga centralorganisationer är medlemmar och representerar tillsammans drygt 9 miljoner löntagare.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Europafacket EFS (Den europeiska fackliga samorganisationen, på engelska The European Trade Union Confederation, ETUC).  Europafacket representerar 60 miljoner löntagare, organiserade i 82 centralorganisationer från 36 europeiska länder. Tre av dessa medlemsorganisationer är svenska TCO, LO och Saco, som samarbetar internationellt och alltid ser till att de har en gemensam, svensk linje på EFS sammanträden.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Internationella fackliga samorganisationen, IFS, är en samarbetsorganisation som samlar världens demokratiska fackliga centralorganisationer. Från Sverige är LO, TCO och Saco med i IFS (på engelska ITUC). Världsfacket representerar idag över 170 miljoner löntagare över hela världen.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

De svenska fackens Brysselkontor

TCO, Saco och LO  har ett gemensamt Brysselkontor. Huvuduppgiften är att bevaka samarbetet i EU och stödja organisationerna och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik som motsvarar löntagarnas intressen och behov. Kontoret bevakar samarbetet i EU och följer särskilt den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och andra arbetslivsfrågor.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Europeiskt företagsråd, EFR

På internationella företag i försäkringsbranschen finns Europeiskt företagsråd (EFR), eller som det heter på engelska, European Works Council (EWC).

Det ger de anställda inom ett företag/koncern rätt att bygga upp ett samarbete över nationsgränserna. Ett EWC har möjlighet att träffa, få information och samråda med företagsledningen i gränsöverskridande frågor som berör de anställdas arbetssituation.

Internationella frågor

På Forenas kansli är det Hanna Wallinder som jobbar med internationella frågor. Vill du veta mer om Forenas och TCOs internationella fackliga arbete, kan du kontakta henne, telefon 08-791 17 07, e-post hanna.wallinder(a)forena.se.