Hoppa till huvudinnehållet

Om Forena

Alla anställda på en arbetsplats kan vara medlemmar i Forena - oavsett vilket yrke, utbildning och befattning du har.

Vi är det enda fack som är specialiserat på försäkringsbranschen. Med våra drygt 14 000 medlemmar är vi det största facket i branschen - och det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen.

Det lokala Forena

Forena är ett arbetsplatsnära fack. Det betyder att vi finns på ute på bolagen, där våra medlemmar finns. De flesta av våra medlemmar tillhör en lokal förening (och ibland även en klubb).

Förbundsstyrelse

Forenas förbundsstyrelse, FS, består av elva ledamöter (exklusive en personalrepresentant från Forenas kansli) och ansvarar för att verkställa kongressens beslut. Vid centrala förhandlingar mellan Forena och arbetsgivarorganisationer är det förbundsstyrelsen som förhandlar. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för kollektivavtalen och för förvaltningen av förbundets ekonomi. Det är också förbundsstyrelsen som fattar beslut om konfliktåtgärder.

Forenas kansli

Förbundsstyrelsen har till sin hjälp kansliet, som ligger på Kungsgtan 28 i Stockholm. Där finns experter inom förhandling, arbetsrätt, juridik, arbetsmiljö, utbildning, kommunikation och administration.

Kongress

Vart fjärde år hålls kongress (tidigare riksstämma), som är Forenas högsta beslutande organ. Kongressens ombud utses av föreningarna.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att förbereda kongressens val av förbundsordförande, vice ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen består av sex ledamöter.