Rehab­ilitering

Om du har varit sjuk en längre tid kan du behöva stöd för att kunna börja jobba igen. Du har rätt att få sådan hjälp av din arbetsgivare.

Febertermometer

När du blir sjukskriven ska din arbetsgivare gå igenom din rehabilitering tillsammans med dig. Det är viktigt att din rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt. Ju längre tid är borta från jobbet, desto svårare blir det att komma tillbaka.

Vad är rehab­ilitering?

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för olika åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att återfå arbetsförmågan.

Arbets­givarens ansvar

Din arbetsgivare ansvarar för din rehabilitering och arbetsanpassning. Arbetsgivaren ska utreda dina behov och möjligheter, samt göra de förändringar som behövs på arbetsplatsen. Syftet är förstås att du ska kunna komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt och förhindra att du blir sjukskriven igen.

Det är också din arbetsgivare som ska se till att rehabiliteringen kommer igång och ansvarar för de rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras på eller i anslutning till din arbetsplats.

Några exempel på rehabiliteringsåtgärder:

  • anpassning av den fysiska arbetsplatsen
  • nya arbetsredskap
  • nya arbetsuppgifter
  • förändrade arbetstider
  • arbetsträning
  • utbildning
  • en annan arbetsfördelning.

Kom ihåg att du också kan få stöd från dina företrädare från Forena och arbetsmiljöombuden.

Ditt ansvar

Du har också ett eget ansvar för rehabiliteringen. Du ska vara delaktig i själva utredningen och planeringen av den. Självklart ska du också ska vara aktiv i de åtgärder ni kommer fram till. Du har också ett ansvar att hålla reda på var i rehabiliteringskedjan du befinner dig.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

För­säkrings­kassans ansvar

Förutom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för, kan du behöva rehabiliteringshjälp inom andra områden, till exempel medicinsk behandling och sociala åtgärder. Det är Försäkringskassan som har det övergripande ansvaret för att samordna de olika åtgärderna.

REHA­BI­LI­TE­RINGS­KEDJAN

Rehabiliteringskedjan är en process för hur Försäkringskassan prövar och avgör vid olika tillfällen om du som är sjuk kan börja arbetsträna, återgå till din arbetsplats eller få fortsatt sjukpenning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om reglerna i rehabiliteringskedjan.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Forenas roll

Vänd dig till dina lokala företrädare i Forena om du behöver stöttning i möten med din arbetsgivare eller med Försäkringskassan.

Ta reda på mer

För att få veta mer om dina rättigheter och din arbetsgivares skyldigheter i samband med din sjukskrivning ska du kontakta Försäkringskassan, din lokala Forenaklubb eller prata med Forenas ombudsmän.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.