Anmäla sjukdom

Blir du sjuk måste du anmäla det till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Febertermometer

Är du fortfarande sjuk sju dagar efter att du gjorde din sjukanmälan, måste du kunna styrka din sjukdom med ett läkarintyg. Saknas läkarintyg riskerar du att inte få ut din sjuklön från arbetsgivaren.

Är du sjuk i mer än 14 dagar, anmäler arbetsgivaren det till Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer sedan om du har rätt till sjukpenning.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Är du ofta sjuk i kortare perioder kan din arbetsgivare, enligt Forenas kollektivavtal, begära att du redan från första sjukdagen ska lämna in ett läkarintyg. Det ska finnas ett särskilt skäl för ett så kallat förstadagsintyg, till exempel rehabiliteringsbehov eller misstanke om missbruk. I sådana fall har företaget rätt att bestämma vilken läkare du ska gå till. Företaget ska då betala kostnaden för läkarintyget, om det inte ersätts av Försäkringskassan.