Gå i pension - en check­­lista

Numera finns ingen fast pensionsålder. Det är flexibelt att börja ta ut allmän pension när man själv vill från 62 års ålder.

Spargris

Du har rätt att kvarstå i din anställning tills du fyller 68 år. Men även efter det går det bra att fortsätta arbeta om så önskas och arbetstagare och arbetsgivare är överens om det. Eftersom systemet är flexibelt är det viktigt att du är tydlig med hur du vill göra och när:

  • Prognostisera pensionens storlek. Webbplatsen minpension.se har dina ingångsvärden från Pensionsmyndigheten och från pensionsbolagen. I en simulator kan du testa utfallet vid olika pensionsåldrar.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

  • Bestäm tidpunkt för pensioneringen. Ju senare du går, desto högre blir pensionen.
  • Tänk på att olika tjänstepensioner har olika regler för vid vilken tidpunkt pension börjar utbetalas. Om du vill ändra tidpunkt, behöver pensionsbolaget kontaktas.
  • Säg upp dig från jobbet. Din vanliga uppsägningstid gäller.
  • Anmäl till Pensionsmyndigheten att du vill ta ut allmän pension minst tre månader i förväg.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

  • Meddela Forena att du vill övergå till ett pensionärsmedlemskap, eller utträd ur förbundet.
  • Medlemskapet i A-kassan upphör automatiskt samma dag du fyller 65 år. Går du i pension tidigare bör du höra av dig och utträda ur a-kassan.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.