Upp­sägnings­tider

När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller.

Handslag

När du blir uppsagd är uppsägningstiden alltid minst en månad. Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked.

Upp­sägnings­tider enligt LAS

Mindre än 2 års anställningstid: 1 månad uppsägningstid.

Minst 2 år men kortare än 4 års anställningstid: 2 månaders uppsägningstid.

Minst 4 år men kortare än 6 års anställningstid: 3 månaders uppsägningstid.

6-7 års anställningstid: 4 månaders uppsägningstid.

8-9 år anställningstid: 5 månaders uppsägningstid.

10 års anställningstid: 6 månaders uppsägningstid.

Du kan i ditt anställningsavtal ha andra uppsägningstider än vad som gäller enligt LAS. I så fall är det den uppsägningstiden som gäller. Skulle uppsägningstiden i ditt anställningsavtal av någon anledning vara kortare än i LAS, är det dock normalt uppsägningstiderna i LAS som gäller ändå. Detta är dock ingen självklarhet utan beror på bedömningen i det enskilda fallet. Kontakta oss för rådgivning om du har frågor och funderingar vad gäller just din uppsägningstid.

Har du en provanställning kan den avbrytas med ett besked två veckor i förväg, och det behöver inte vara skriftligt.

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan tar slut vid slutdatumet. Men även när du har en tidsbegränsad anställning ska arbetsgivaren meddela en månad i förväg att anställningen tar slut och inte kommer att förlängas. Du kan därefter ha företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten innebär att du har företräde till lediga tjänster som utlyses på företaget. Företrädesrätten gäller under 9 månader.

Säga upp sig själv

Säger du upp dig själv är uppsägningstiden en månad - om inte du och arbetsgivaren har kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal. Säger du upp dig själv bör du göra det skriftligt.