Semester

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det semesterlagen som gäller. Enligt semesterlagen har du rätt till minst 25 dagars semester per år.

Handslag

Avstår du från övertidsersättning är det vanligt, men inte en självklarhet, att anställningsavtalet innehåller ytterligare fem semesterdagar samt ytterligare något, till exempel högre lön.

In­tjänande­år och semester­år

Intjänandeåret och semesteråret löper från 1 april till 31 mars. År ett är intjänandeår, och år två är semesterår – det du tjänar in under det första året kan du ta ut som betald semester det andra året. Även under intjänandeåret har du rätt till 25 dagars semester, men det är bara de dagar du har tjänat in föregående intjänandeår som du får betalt för. Du tjänar in ungefär två betalda semesterdagar per anställningsmånad.

Om din arbetsplats tillämpar sammanfallande intjänandeår och semesterår anses de betalda semesterdagar du får år ett vara en förskottsbetalning av din semesterlön. Om din anställning avslutas och du har varit anställd mindre än 5 år, kan du bli återbetalningsskyldig till arbetsgivaren om du har tagit ut fler betalda semesterdagar än du tjänat in.

Peter börjar sin anställning den 1 oktober. Fram till den 31 mars året därpå hinner han tjäna in tolv betalda semesterdagar. Peter vill ha fyra veckors semester under sommaren, så förutom de tolv betalda semesterdagarna, tar han åtta obetalda semesterdagar.

Ola börjar sin anställning den 1 april. Han hinner inte tjäna in någon semester alls till sommaren, utan det är först ett år senare som han har tjänat in 25 betalda semesterdagar. Under det första anställningsåret har Ola rätt att ta ut 25 semesterdagar, men utan betalning.

Om arbetsplatsen använder sammanfallande intjänandeår och semesterår, har Ola i stället rätt att ta ut 25 betalda semesterdagar i förskott.

SEMESTER­LÖN OCH TILLÄGG

Semesterlön är den lön du får utbetald när du har semester. Du har rätt till en viss förhöjd lön under semestern genom det så kallade semestertillägget.

När du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal beräknas din semesterlön efter semesterlagens regler. Har du en fast månadslön ska du enligt semesterlagen få den även under semestern, samt ett semestertillägg som är 0,43 procent av månadslönen för varje betald semesterdag.

Catrin har en månadslön på 25 000 kronor. Under juni och juli tar hon ut 25 semesterdagar.

Catrins semesterlön: 25 000 kronor.

Catrins semestertillägg: 25 000 kronor x 0,43 procent x 25 dagar = 2 687 kronor.