Pensions­avtal

Tjänstepensionen är en förmån som Forena förhandlat fram. Den är en del av kollektivavtalet.

Handslag

Om du är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal, omfattas du av en tjänstepensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Tjänstepension är ett komplement till din lagstadgade allmänna pension som Forena har förhandlat fram genom ett separat kollektivavtal om tjänstepension.

Hur villkoren för tjänstepensionen ser ut skiftar från avtal till avtal, precis som villkoren i kollektivavtal skiftar mellan olika branscher och företag.

Det finns fyra stora pensionsavtal och ett antal mindre avtal på svensk arbetsmarknad. Med stora menar vi att det är många löntagare som omfattas av avtalet.

Privatanställda tjänstemän hör till ITP-avtalet - men inte om du jobbar inom försäkring eller bank. Anställda som arbetar inom Forenas avtalsområde, hos en arbetsgivare som tillhör arbetsgivarorganisationen FAO, omfattas av tjänstepensionsavtalet FTP 17. Är arbetsgivaren medlem i KFO (numera Fremia) heter tjänstepensionsavtalet KTP. Anställda som arbetar inom Finansförbundets avtalsområde tillhör tjänstepensionsavtalet BTP.

Statligt anställda har ett tjänstepensionsavtal som heter PA16. Privatanställda arbetare omfattas av avtalspension SAF-LO medan kommun- och landstingsanställda har ett tjänstepensionsavtal som kallas för KAP-KL.