Rätt till föräldra­­ledighet

Kring föräldraledigheten finns många regler. Här kan du läsa om ersättning, intjänande av semester och förstärkt rätt till deltidsarbete.

Napp

Det betyder bland annat att du har rätt till lönedialog och att du ingår i lönerevisionen.

Rätten att vara föräldraledig regleras i föräldraledighetslagen. Dessutom ger dig Forenas kollektivavtal ytterligare rättigheter och förmåner som förälder.

Rätt till föräldra­ledighet

När du blir förälder har du rätt till föräldraledighet. Du har rätt att vara helt ledig fram tills barnet fyller 18 månader, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter måste du ta ut föräldrapenning om du vill vara föräldraledig. Det har du rätt till fram till det att barnet fyller åtta år, eller har avslutat sitt första skolår.

Föräldraledighet ska anmälas till arbetsgivaren minst två månader i förväg.

Föräldra­ersättning

Din rätt till föräldrapenning styrs av reglerna i socialförsäkringsbalken och föräldraledighetslagen. Försäkringskassan betalar ut 80 procent av din lön (upp till tio prisbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 40 250 kronor år 2022) i föräldrapenning. Tack vare Forenas kollektivavtal kompletterar din arbetsgivare med ytterligare tio procent, så kallad föräldraersättning.

Föräldraersättning betalas ut under sammanlagt 380 dagar, och inom 540 dagar från barnets födelse (eller adoption). Förutsättningen för att få föräldraersättning är att du har varit anställd hos din arbetsgivare i minst tolv månader och att du har jobbat i minst sex månader under de senaste tolv kalendermånaderna (får du barn tätt kanske du inte hinner jobba sex månader mellan föräldraledigheterna och då uppfylls inte kravet för att få föräldraersättning för det andra barnet). Du måste också ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan i samma omfattning som du får ersättning från arbetsgivaren.

På lönedelar över tio prisbasbelopp ersätter arbetsgivaren dessutom 90 procent av din lön, i 200 dagar.

Föräldra­ledighet och semester

När du är föräldraledig tjänar du in semester. 180 dagar av föräldraledigheten är semesterlönegrundande om du omfattas av kollektivavtalet mellan Forena och FAO.  Annars är det 120 dagar (men 180 dagar om du är ensamstående förälder).

Eftersom du endast har rätt att spara fem semesterdagar per år bör du avbryta din föräldraledighet för att ta ut semester. Ibland går det dock att komma överens med arbetsgivaren om att ta ut den semester som du tjänat in under föräldraledigheten efter det att du har börjat arbeta igen.

Förälder och deltid

Det finns ingen lagstadgad rätt att jobba deltid - utom då du är förälder. Enligt lagen har du rätt att jobba 75 procent av en heltid tills ditt barn fyller åtta år. Forenas kollektivavtal ger dig rätt till förkortad arbetstid ännu längre – ända tills ditt barn fyller tolv år. Vill du utnyttja denna rätt till deltidsarbete, måste du meddela din arbetsgivare minst två månader i förväg.

Vänd dig till För­säkrings­kassan

Försäkringskassan sköter all administration kring föräldrapenningen. Det är också de som bäst svarar på frågor som hur hög din föräldrapenning blir, hur du kan ta ut den och hur länge du kan vara föräldraledig.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.