Före, under och efter

Det här är vad som gäller före, under och efter din föräldraledighet.

Napp

Före ledigheten

Du bestämmer själv när du vill berätta för din chef att du ska bli förälder, men minst två månader innan du ska gå på föräldraledighet måste du tala om det för din arbetsgivare. När du berättat att du ska bli förälder är det också dags för dig och din chef att förbereda din ledighet. Ni behöver prata om ungefär när och hur länge du planerar att vara ledig och hur dina arbetsuppgifter ska lösas under ledigheten.

Under ledigheten

Du har enligt föräldraledighetslagen rätt att bli behandlad på samma sätt som dina kollegor, även när du är föräldraledig. Till exempel ska din arbetsgivare informera dig om vad som händer på arbetsplatsen. Har du en tidsbegränsad anställning, ska du informeras om lediga tillsvidareanställningar som annonseras externt.

Du får inte heller bli missgynnad avseende löneförhöjningar. Du har rätt till samma löneutveckling under din föräldraledighet som om du hade varit på plats, och du ska förstås ingå i lönerevisionen. Beroende på hur lönen sätts på din arbetsplats har du rätt till samma behandling som dina kollegor. Har ni till exempel lönedialog, ska du bli kallad till ett samtal med chefen.

Du kan inte bli uppsagd från jobbet på grund av föräldraledigheten. Men precis som dina kollegor kan du bli uppsagd på grund av arbetsbrist, och det även när du är föräldraledig. Skulle det ske, börjar själva uppsägningstiden att räknas först när du har börjat jobba igen, helt eller delvis. Du får med andra ord uppskov med uppsägningen tills din föräldraledighet är slut. Men du kan inte förlänga uppskovet genom att förlänga föräldraledigheten.

Säger du däremot upp dig själv under föräldraledigheten, börjar uppsägningstiden att räknas från den dag du gör uppsägningen.

Efter ledigheten

Din arbetsgivare får inte försämra dina arbetsvillkor för att du har varit föräldraledig. När du kommer tillbaka till jobbet igen har du rätt att komma tillbaka till samma eller likvärdiga arbetsuppgifter som du hade före ledigheten. Det gäller även om du går ner i arbetstid efter föräldraledigheten.

Har det däremot gjorts en omorganisation på arbetsplatsen medan du var ledig kan det vara så att dina gamla arbetsuppgifter inte finns kvar. Då är det nödvändigt med en omplacering och den har i så fall inget samband med föräldraledigheten.

Du ska ingå i lönerevisionen även när du är föräldraledig, och du har rätt att lönemässigt behandlas som om du inte hade varit föräldraledig. Skulle du av någon särskild anledning inte ha blivit kallad till lönedialog under din ledighet, ska en översyn av din lön göras när du är tillbaka på jobbet. Den översynen ska göras av arbetsgivaren tillsammans med ditt lokala Forena.

Vill du gå ner i arbetstid ska ledigheten förläggas utifrån dina önskemål, om det inte medför påtagliga problem för arbetsgivaren.