Under löne­­dialogen

Har du förberett dig väl inför samtalet med chefen? Bra.

Plånbok

Några saker att tänka på under samtalet

Lyft fram dina argument för löneförhöjning och dina positiva sidor. Bygg gärna argumenten på punkter som finns med bland de lokala lönekriterierna och som stämmer in på dig.

Det är bra om du är förberedd på eventuell kritik som kan komma upp under samtalet. Lyssna, ge respons och behåll lugnet! Försök att inte fastna i det negativa. Gå vidare genom att lyfta fram dina fördelar.

Håll dig till ämnet - din lön.

Är du osäker på vad din chef menar, be honom eller henne förklara. Genom att säga ”Jag uppfattar att…” eller ” Då är vi överens om att…” säkerställer du att ni förstår varandra och är överens.

Se till att samtalet dokumenteras och ta anteckningar.

Lönedialogen ska vara just en dialog - och både du och chefen ska ges utrymme att prata. Och att lyssna på varandra.

Fungerar samtalet dåligt eller är du inte nöjd med budet från chefen - ajournera mötet och prata med facket.

Om det blir problem

Du har rätt till ett samtal som bygger på ömsesidig respekt och sakliga argument. Pratar chefen mer än lyssnar? Blir ni störda av mobiltelefoner? Har chefen bestämt din lön redan innan ni har haft samtalet? Då håller inte samtalet måttet och det bör du markera genom att ajournera mötet. Ett ajournerat möte betyder att ni tar paus och att samtalet återupptas vid ett senare tillfälle. Pausen kan vara en kort stund eller flera dagar. Under tiden kan du prata med ditt lokala fack om hur du ska gå vidare. Dessutom får du tid att vässa dina argument ytterligare.

Får du ett lönebud som du inte är nöjd med, och om du trots argumentation och diskussion inte lyckas höja budet, kan du också ajournera mötet.

Känn dig inte tvingad att acceptera ett bud som du inte är nöjd med. Är det riktigt kärvt kan det vara bättre att du förklarar dig oenig i lönedialogen och ber facket prata för din sak i den avslutande förhandlingen. Men berätta alltid för dina lokala Forena-representanter att du tänker förklara dig oenig, innan du avslutar