Dygns- och vecko­vila, deltid

Det finns regler för hur länge i sträck du får jobba, men det finns ingen lagstadgad rätt att jobba deltid, utom då du har yngre barn eller studerar.

Klocka

Dygns- och vecko­vila

Under varje sjudagarsperiod har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet (veckovila). Veckovilan ska i möjligaste mån ligga på helgen.

Under varje period om 24 timmar har du dessutom rätt till minst elva timmars sammanhängande ledighet (dygnsvila).

Dygns- och veckovilan är inskriven i arbetstidslagen och är densamma oavsett om du jobbar på ett företag med eller utan kollektivavtal.

Deltid

Ditt arbetstidsmått är inskrivet i anställningsavtalet och är oftast heltid. Vill du gå ner i tid, är det normalt något du måste komma överens med din arbetsgivare om. Det är arbetsgivaren som avgör om det finns möjlighet för dig att gå ner i tid - det är inte säkert att arbetsplatsen bemanningen klarar av att du jobbar deltid. Det kan också vara så att du måste byta arbetsuppgifter för att det din önskan om deltid ska fungera på arbetsplatsen.

Som förälder har du enligt lagen rätt att jobba 75 procent av en heltid tills ditt barn fyller åtta år. Forenas kollektivavtal ger dig rätt till förkortad arbetstid ännu längre – ända tills ditt barn fyller tolv år.

Du kan också gå ner på deltid om du begär tjänstledigt för studier.

Tänk på att deltidsarbete kan påverka din löneutveckling. Ta också reda på hur din pension påverkas om du går ner i arbetstid, liksom ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna eftersom du kommer till en extern webbplats.

Under varje sjudagarsperiod har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet (veckovila). Veckovilan ska i möjligaste mån ligga på helgen.

Under varje period om 24 timmar har du dessutom rätt till minst elva timmars sammanhängande ledighet (dygnsvila).

Dygns- och veckovilan är inskriven i arbetstidslagen och är densamma oavsett om du jobbar på ett företag med eller utan kollektivavtal.