Tio tips till dig som har en tids­­­be­grän­s­ad an­­­­ställning

Forena jobbar för att alla i försäkringsbranschen ska ha schysta villkor på jobbet, och det gäller såklart även om din anställning är tidsbegränsad.

Våg

Här är tio tips till dig som har en tids­­be­grän­sad an­­ställ­ning

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Vi har förtroendevalda på de flesta arbetsplatser, och det är vi som kollektivavtalsförhandlar om villkoren i branschen. Därför har vi bra koll både på karriärmöjligheter och på dina rättigheter på jobbet.

I medlemskapet ingår flera saker som är bra att ha som visstidsanställd: arbetsrättslig rådgivning om du har frågor om din anställning eller arbetsplats, tillgång till lönestatisk när du ska förhandla om ny lön, och juridisk hjälp rörande din anställning.  

De tre första månaderna är avgiftsfria. Därefter är ligger den ordinarie medlemsavgiften på 280 kronor.

För studenter är medlemskapet kostnadsfritt under hela studieperioden.

Tänk på att kolla upp lönenivån innan du skriver på kontrakt. En för låg lön kan hänga med länge och försämrar förhandlingsläget både för dig själv och dina kollegor. Den lokala Forena-klubben på ditt jobb har koll på lönenivåerna, och kan coacha dig inför lönesamtalet. Som medlem får du även tillgång till Forenas lönestatistik för försäkringsbranschen.

Jobbar du på en arbetsplats med Forenas kollektivavtal och är schemalagd på obekväm arbetstid har du rätt till ob-tillägg.

Som visstidsanställd tjänar du även in semesterledighet och semesterlön. Jobbar du endast delar av året ska du få betalda semesterdagar i proportion till hur mycket du jobbat. Får du inte ut semesterledighet och semesterlön under pågående anställning har du rätt till semesterersättning.

För att få rätt till ersättning om du skulle förlora jobbet behöver du ha varit medlem i a-kassan i minst ett år. Därför är det smart att gå med i A-kassan så fort som möjligt. Mer information finns på Finans- & Försäkringsbranschens A-kassas hemsida.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Enligt lag gäller rätten till sjuklön redan från första anställningsdagen. Som huvudprincip gäller dock att lagen inte omfattar anställda med kortare avtalad anställningstid än en månad, även om det finns vissa undantag. Har du inte rätt till sjuklön kan du i stället ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Du får enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, företrädesrätt till ny anställning om din visstid varat längre tid än tolv månader under en treårsperiod. Detta gäller även om du haft flera anställningar hos samma arbetsgivare. Om du vill göra anspråk på din företrädesrätt ska du meddela din lokala Forena-klubb och din arbetsgivare.  

Det finns reglerat i lag och kollektivavtal att du inte får ha för många visstidsanställningar efter varandra hos samma arbetsgivare. Har du varit visstidsanställd i snart två år? Hör av dig till din lokala Forena-klubb för att ta reda på vad som gäller!

Är det otydligt om du kommer få förlängd anställning trots att anställningsperioden närmar sig sitt slut? Upplever du att det är svårt att ta diskussionen med din chef, och skulle vilja få stöd i processen? Som medlem i Forena kan du få hjälp inför ett sånt samtal.

Du ska trivas och må bra på jobbet. Upplever du problem med chefer, hög arbetsbelastning, stress eller bullrig miljö ska du ta upp det med din arbetsgivare som är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Hjälper inte det kan du vända dig till ditt lokala arbetsmiljöombud som är alla anställdas representant i arbetsmiljöarbetet.