An­­ställnings­­for­mer

När du erbjuds ett jobb är det viktigt att du vet vilken anställningsform det är fråga om.

Våg

I försäkringsbranschen kan du antingen ha en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.

Tills­vidare­anställd

En tillsvidareanställning gäller, precis som namnet säger, tillsvidare. Anställningen gäller tills dess att du eller arbetsgivaren säger upp anställningen. När man pratar om en ”fast anställning” eller ”fast tjänst”, är det en tillsvidareanställning man menar.

VISS­­TIDS­­AN­­STÄLLD

Är du visstidsanställd, betyder det att du har en anställning som är begränsad i tid. Det finns olika former av visstidsanställning.

Innan du blir tillsvidareanställd kan arbetsgivaren vilja anställa dig på prov, för att kunna avgöra om du är lämplig för jobbet. Normalt är en provanställning högst sex månader lång, men den kan förlängas med ytterligare sex månader om Forena och arbetsgivaren kommer överens om det.

När provanställningen är slut övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning, om inte arbetsgivaren meddelar två veckor i förväg att anställningen ska avslutas.

En provanställning kan avbrytas under prövotiden utan att arbetsgivaren behöver ange något särskilt skäl. Provanställning får avbrytas före prövotiden är slut. Då gäller en ömsesidig uppsägning om en månad.

Jobbar du inom Folksam, eller på en arbetsplats utan kollektivavtal, gäller i stället en uppsägningstid på två veckor om arbetsgivaren säger upp dig. Säger du själv upp dig från provanställning har du ingen uppsägningstid alls.

En tillfällig anställning är när ett företag är i behov av extra personal under en begränsad period. Det kan till exempel vara när företaget behöver en viss kompetens som det annars saknar, vid tillfälliga arbetsanhopningar eller för arbete som utförs under en viss säsong.

Är du anställd som vikarie, ska det finnas någon att vikariera för. Det kan vara någon som är till exempel sjukskriven eller föräldraledig. Det är också tillåtet att anställa en vikarie i högst sex månader, medan arbetsgivaren letar efter en ordinarie person till tjänsten.

VISSTID BLIR TILLS­­VI­DARE

Det går inte ha att tidsbegränsade anställningar hos en och samma arbetsgivare hur länge som helst. Har du under de senaste fem åren varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt två år, antingen som vikarie eller som allmänt visstidsanställd, ska anställningen över till en tillsvidareanställning. Det säger lagen.

Har din arbetsplats kollektivavtal med Forena, kan du också lägga ihop olika sorters tidsbegränsade anställningar för att få en tillsvidareanställning. Kollektivavtalets villkor är dessutom förmånligare än regleringen i LAS. För att din visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning enligt kollektivavtalet ska du de senaste fem åren ha arbetat antingen: I allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller, som vikarie i sammanlagt mer än två år eller, som vikarie och allmänt visstidsanställd i sammanlagt i mer än tre år – du blir alltså tillsvidareanställd efter att exempelvis ha arbetat som vikarie i 1,5 år och i allmän visstidsanställning i 1,5 år under en femårsperiod.