Upp­sägnings­tider

Hur lång uppsägningstiden är beror på hur länge du varit anställd och om arbetsplatsen har kollektivavtal med Forena.

Våg

När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller.

Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ger Forenas kollektivavtal extra trygghet i form av ett omställningsstöd. Omställningsstödet består av olika delar; avräkningsfri uppsägningslön, omställningsersättning (kan jämföras med förlängd uppsägningstid), och omställningsprogram. Om du har rätt till omställningsstöd och i så fall vilka delar av det, beror på hur länge du har varit anställd.

UPP­SÄG­NINGS­­TIDER MED KOLLEK­TIV­AVTAL

Uppsägningstiderna gäller både när arbetsgivaren säger upp tillsvidareanställda och visstidsanställda på grund av arbetsbrist.

KOLLEK­TIVAVTAL MED FAO

  • Mindre än sex månaders anställningstid: 2 månaders uppsägningstid.
  • Mer än sex månader men mindre än 18 månaders anställningstid: 2 månaders uppsägningstid.
  • Mer än 18 månader men mindre än 30 månaders anställningstid: 3 månaders uppsägningstid.
  • Mer än 30 månaders anställningstid: 6 månaders uppsägningstid.

KOLLEK­TIVAVTAL MED FREMIA 

Uppsägningstiden är 6 månader, oavsett anställningens längd. 

SÄGA UPP SIG SJÄLV

När du säger upp dig själv är det andra uppsägningstider som gäller, än när du blir uppsagd. När du säger upp dig själv bör du göra det skriftligt. Uppsägningstiden räknas från den dag du säger upp dig.

KOLLEK­TIVAVTAL MED FAO

  • Högst 18 månaders anställningstid: 1 månads uppsägningstid.
  • Mer än 18 månader men mindre än 30 månaders anställningstid: 2 månaders uppsägningstid.
  • Mer än 30 månaders anställningstid: 3 månaders uppsägningstid.

Har du en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat, är uppsägningstiden en månad.

KOLLEK­TIVAVTAL MED FREMIA

Är du tillsvidareanställd och säger upp dig själv är uppsägningstiden tre månader, oavsett hur länge du har varit anställd.