Stöd vid upp­­sägning

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ger Forenas kollektivavtal dig extra trygghet i form av ett omställningsstöd.

Våg

Detta inbegriper omställningsprogram och omställningsersättning, beroende på hur länge du varit anställd.

OM­STÄLL­NINGS­­PRO­GRAM

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit anställd i minst sex månader, har du rätt till ett omställningsprogram. Det kan vara outplacement (= söka jobb-stöd) och/eller stöd för anställningsbarhet i annan form, till exempel kortare kurser. Det är företaget och din klubb/sektion som kommer överens om hur omställningsprogrammet ska utformas. Omställningsprogrammet ska ges under själva uppsägningstiden och/eller under tiden direkt efter den.

OM­STÄLL­NINGS­­STÖD

Har du varit anställd i minst 30 månader får du extra trygghet i form av ett omställningsstöd. I det ingår:

  • Omställningsprogram (se ovan). Det ursprungliga omställningsprogrammet kan efter sex månader förlängas med en månad i taget i upp till ytterligare sex månader.
  • Uppsägningslön. Du behåller din lön under hela uppsägningstiden. Lönen är avräkningsfri, vilket betyder att även om du får ett nytt jobb under själva uppsägningstiden behåller du din uppsägningslön.
  • Omställningsersättning. Efter uppsägningstiden så avslutas formellt din anställning och din arbetsplikt upphör. Som en extra trygghet kan du som varit anställd i minst 30 månader och inte har fått ett nytt arbete efter uppsägningstiden, få omställningsersättning motsvarande din ordinarie månadslön samt ersättning för delar av din pension i upp till sex månader, tills du får ett nytt jobb (totalt tolv månaders ersättning, inklusive uppsägningstiden). Har du varit anställd i mer än tio år kan du få omställningsersättning i ytterligare tre månader (totalt 15 månaders ersättning, inklusive uppsägningstiden). Omställningsersättningen ansöker du om till arbetsgivaren månad för månad. Omställningsersättningen är inte en avräkningsfri inkomst.
  • Villkor för att få ta del av omställningsersättningen:
    - Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande från dag 1 efter uppsägningstidens slut.
    - Du måste vara normalt aktiv som arbetssökande och delta i omställningsprogrammet.
  • Löneutfyllnad. När den ursprungliga uppsägningstiden på sex månader har passerat, och du får ett nytt jobb men med lägre lön än tidigare, betalar din gamla arbetsgivare mellanskillnaden under den tid du skulle haft rätt till omställningsersättning.

Obs! Om du startat egen verksamhet efter uppsägningstiden, kan omställningsersättning komma i fråga om det kan visas att verksamheten inom tolv månader kan ge en försörjning. Ersättningen ska då motsvara maximalt 50 % av din tidigare månadslön. Kontakta kansliet för vidare rådgivning om du funderar på att starta egen verksamhet samtidigt som du ingår i omställningsstödet.