Avsked

Avsked handlar om situationer då du som anställd verkligen har misskött dig på arbetsplatsen.

Våg

Några sådana exempel är stöld från arbetsgivaren, bedrägeri eller våld och hot på arbetsplatsen, att du har sysslat med konkurrerande verksamhet under din anställning eller liknande.

Vid ett avsked upphör anställningen omedelbart, utan uppsägningstid. Blir du avskedad har du inte heller längre rätt till lön eller andra anställningsförmåner. Det finns inte heller några krav på att arbetsgivaren ska försöka omplacera dig. Du har dock givetvis rätt att få redan intjänad ersättning utbetald, såsom lön och semesterersättning.

Arbetsgivaren är skyldig att underrätta dig och varsla facket om avskedet en vecka innan avskedet verkställs. I sådant fall har du enligt LAS – lagen om anställningsskydd – rätt till överläggning med arbetsgivaren innan din anställning avslutas. En överläggning är ett möte mellan arbetsgivare och arbetstagaren där båda parter diskuterar igenom det problem som har uppstått och utreder ifall och hur frågan kan lösas.

För att du ska ha rätt till en överläggning är det viktigt att du eller ditt fackliga ombud begär överläggning senast en vecka efter att efter att underrättelsen eller varslet lämnades.

Om arbetsgivaren underrättar dig om att du ska bli avskedad, måste du omedelbart kontakta Forenas rådgivare, telefon 08-791 17 00. För e-post eller kontaktformulär, klicka här.