Hoppa till huvudinnehållet

Uppsägningstider

När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller.

När du blir uppsagd är uppsägningstiden alltid minst en månad. Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked.

Uppsägningstider enligt LAS

  • Mindre än 2 års anställningstid: 1 månad uppsägningstid.
  • Minst 2 år men kortare än 4 års anställningstid: 2 månaders uppsägningstid.
  • Minst 4 år men kortare än 6 års anställningstid: 3 månaders uppsägningstid.
  • 6-7 års anställningstid: 4 månaders uppsägningstid.
  • 8-9 år anställningstid: 5 månaders uppsägningstid.
  • 10 års anställningstid: 6 månaders uppsägningstid.

Du kan i ditt anställningsavtal ha en annan uppsägningstid än lagens. I så fall är det den uppsägningstiden som gäller. Skulle uppsägningstiden i ditt anställningsavtal av någon anledning vara kortare än i LAS, är det dock normalt uppsägningstiderna i LAS som gäller ändå. Detta är dock ingen självklarhet utan beror på bedömningen i det enskilda fallet. Kontakta oss för rådgivning om du har frågor och funderingar vad gäller just din uppsägningstid.

Har du en provanställning kan den avbrytas med ett besked två veckor i förväg, och det behöver inte vara skriftligt.

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan tar slut vid slutdatumet. Men även när du har en tidsbegränsad anställning, ska arbetsgivaren en månad innan den tar slut, meddela dig att den gör det och att anställningen inte förlängs. Du kan sedan ha företrädesrätt till andra tjänster på företaget.

Säga upp sig själv

Säger du upp dig själv är uppsägningstiden en månad - om inte du och arbetsgivaren har kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal. Säger du upp dig själv bör du göra det skriftligt.