Hoppa till huvudinnehållet

När kollektivavtal saknas

Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal, styrs villkoren på din arbetsplats av lagar.

Finns det inget kollektivavtal måste du själv förhandla om övertidsersättning, föräldralön, pensionsinbetalningar och många andra vanliga anställningsvillkor och få det reglerat i ditt personliga anställningsavtal.

Vill du ha kollektivavtal?

Ta reda på vilka fler som är medlemmar i Forena på arbetsplatsen. Kolla om de känner till fördelarna med att ha avtal och om de vill vara med och jobba för att ni ska få ett. Ett av de bästa sätten brukar vara att börja med att starta en Forena-förening på arbetsplatsen. Forenas rådgivare ger er råd om hur ni arbetar vidare.

Bra med avtal för arbetsgivaren

Kollektivavtal på en arbetsplats innebär inte bara fördelar för de anställda, utan också för arbetsgivaren. Kollektivavtalets regler och villkor gör att alla på arbetsplatsen vet vad som gäller.  Det ger båda parter en grundtrygghet. Arbetsgivaren får tid över till annat än diskussioner om vilka regler som ska gälla för var och en av de anställda på arbetsplatsen. Är arbetsgivaren medlem i en arbetsgivarorganisation får denne också förhandlingsstöd, aktuell information och juridisk rådgivning vid behov.

För att kunna teckna kollektivavtal krävs att arbetsgivaren är med i en arbetsgivarorganisation. Vill arbetsgivaren inte vara med i en sådan, kan man teckna ett så kallat hängavtal, det vill säga ett avtal direkt mellan Forena och den enskilda arbetsplatsen.