Hoppa till huvudinnehållet

Anställningsavtal

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal finns det en hel del som du behöver se till att få reglerat i ditt personliga anställningsavtal.

Enklast är att du och din arbetsgivare gör en hänvisning i anställningsavtalet till gällande avtal för branschen. Exempel på hänvisningstext: I övrigt tillämpas vid varje tidpunkt gällande avtal mellan Forena och FAO om löner och allmänna anställningsvillkor.

Viktigt i ditt personliga anställningsavtal

Tumregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas! Det betyder att det är viktigt att du läser igenom ditt personliga anställningsavtal noggrannt och att du ser till att du verkligen förstår vad du skriver under på. Det är svårt att i efterhand hävda att man inte förstod det som avtalats om. Är du medlem i Forena kan du ta hjälp av Forenas rådgivare för att granska ditt anställningsavtal.

Här är några av de viktigaste punkterna att ha med i ditt personliga anställningsavtal om din arbetsplats saknar kollektivavtal.

Lönen

Ha koll på vad som är rätt lönenivå för den typen av tjänst som du erbjuds. Som Forena-medlem har du tillgång till aktuell lönestatistik för branschen. Se till att du inte erbjuds en lön under minimilönen för branschen. I ditt anställningsavtal är det också bra om det står hur lönen sätts samt när och hur lönejusteringar ska göras, så att du inte halkar efter lönemässigt. Har du provisionslön är det viktigt att villkoren för provision är tydliggjorda i avtalet, att du har en rimlig garantilön och att villkoren för utbetalning av provision om du slutar på jobbet är tydligt fastställda.

Uppsägningstid

Det är uppsägningstiderna i Las, Lagen om anställningsskydd, som gäller, om ni inte kommer överens om andra uppsägningstider. Arbetsgivaren får inte avtala om kortare uppsägningstider än dem som finns i Las. Om din arbetsgivare vill att ni ska komma överens om andra uppsägningstider, ska du som anställd aldrig ha längre uppsägningstid, än vad arbetsgivaren har gentemot dig.

Konkurrensklausul

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill ha med en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Sådana här klausuler är ofta förknippnade med viten eller skadestånd. Som medlem bör du kontakta Forena för rådgivning om din arbetsgivare vill att du skriver på en konkurrensklausul.

Semester

Du har rätt till minst 25 dagars semester per semesterår enligt semesterlagen. Avstår du från övertidsersättning är det vanligt med ytterligare fem semesterdagar samt ytterligare något, till exempel högre lön.

Pensionsförmåner

Det är bra om du har rätt till tjänstepension inskrivet i ditt anställningsavtal, till exempel FTP - Försäkringsbranschens tjänstepension och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Annars bör du bekosta en individuell tjänstepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring som motsvarar ITP och TGL. Kontakta gärna Forena i dessa frågor.

Sjuklön

Ju högre lön du har desto mer angeläget blir det att reglera sjuklönen. Från försäkringskassan får du upp till 80 procent av 7,5 basbelopp av din lön under sjukpenningperioden. Det är bra om det står i ditt anställningsavtal att sjuklön antingen ska vara enligt gällande kollektivavtal för branschen eller att företaget ger dig löneutfyllnad med 90 procent på den del av månadslönen som överstiger 7,5 basbelopp.

Föräldraersättning

Det är bra om föräldraersättning antingen utgår enligt Forenas kollektivavtal, eller genom löneutfyllnad från arbetsgivaren med 80-90 procent på den del av månadslönen som överstiger 10 basbelopp.

Övertidsersättning

Om det inte står något i ditt anställningsavtal om övertidsersättning betalas ingen sådan. Det är vanligt att övertidsersättningen förhandlas bort mot extra semesterdagar. Forena brukar också rekommendera att man utöver det ska begära något mer, till exempel lite högra månadslön.

Tjänsteresor

Har du en tjänst som innebär resande är det bra att till exempels tämma av vilka resekostnader som ersätts av arbetsgivaren, traktamentesregler och bilersättning.