Hoppa till huvudinnehållet

OB-tillägg

Om delar av din ordinarie arbetstid ligger tidigt på morgonen eller sent på kvällen har du enligt Forenas kollektivavtal rätt till OB-tillägg.

Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag.

Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget.

OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad).

OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal. Arbetar du på en arbetsplats utan avtal måste du själv förhandla om extra betalt om du till exempel jobbar tidiga mornar eller sena kvällar.