Hoppa till huvudinnehållet

Diskrimineringsgrunder

Diskrimineringslagen ger skydd mot diskriminering där det finns en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.

Kön

Diskriminering på grund av att du är man eller kvinna. Skyddet gäller dessutom transsexuella personer.

Religion eller annan trosuppfattning

Diskriminering på grund av att du har en särskild religion eller annan trosuppfattning. Skyddet gäller alltså även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist.

Etnisk tillhörighet

Diskriminering på grund av ditt nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande. Alla personer har en eller flera etniska tillhörigheter och det är du som person som själv definierar din eller dina etniska tillhörigheter.

Sexuell läggning

Diskriminering på grund av din sexuella läggning, det vill säga på grund av att du är heterosexuell, homosexuell eller bisexuell.

Funktionshinder

Som funktionshindrad skyddas du av diskrimineringslagen. Funktionshinder definieras i lagen som "varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga". Funktionshindren kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Det innebär alltså att sjukdomar så som hiv, cancer och Multipel Skleros (MS) räknas som funktionshinder även i de fall där tillstånden ännu inte lett till allvarliga hinder.

Diskriminieringsombudsmannen tolkar begreppet funktionshinder som att miljön sätter begränsingar, det vill säga att man med rätt hjälp kan fungera relativt normalt. Det är bra att komma ihåg att du skyddas av lagen även om ditt funktionshinder inte är så omfattande.

Ålder

Du skyddas av lagen mot diskriminering på grund av din ålder. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Diskriminering på grund av könsöverskivande identitet eller uttryck berör personer vars könsidentitet, hela tiden eller under perioder, skiljer från normen. Det handlar exempelvis om transvestiter eller intersexuella personer. Men alla personer uttrycker könstillhörighet med sin klädsel, sitt kroppsspråk, beteende eller på annat sätt. Alla dessa könsöverskridande identiteter och uttryck skyddas alltså mot diskriminering av lagen.

Andra vanliga begrepp

Jämställdhet

Brukar ofta användas när man pratar om jämlikhet mellan könen.

HBTQ

Är en förkortning av Homo- Bi- Trans- och Queerpersonligheter. Begreppet kan alltså användas när man pratar om diskriminering på grund av en persons könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuella läggning.

Mångfald

Ibland talar man om mångfald i samband med religion och etnisk tillhörighet. Men begreppet mångfald är egentligen ett vidare begrepp som rymmer alla de övriga grupperna.

Rasism

Är ett vardagligt uttryck för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Rasism baseras dock på att en viss etnisk tillhörighet medvetet värderas lägre, vilket inte behöver vara fallet vid diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.