Hoppa till huvudinnehållet

Dygns- och veckovila

Det finns regler för hur länge i sträck du får jobba och hur mycket vila du har rätt till.

Under varje sjudagarsperiod har du rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet (veckovila). Veckovilan ska i möjligaste mån ligga på helgen.

Under varje period om 24 timmar har du dessutom rätt till minst elva timmars sammanhängande ledighet (dygnsvila).

Dygns- och veckovilan är densamma oavsett om du jobbar på ett företag med eller utan kollektivavtal.