Hoppa till huvudinnehållet

Stöd vid uppsägning

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ger Forenas kollektivavtal dig lite extra trygghet i form av ett omställningsstöd.

Detta inbegriper omställningsprogram och omställningsersättning, beroende på hur länge du varit anställd.

Omställningsprogram

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit anställd i minst sex månader, har du rätt till ett omställningsprogram. Det kan vara outplacement (= söka jobb-stöd) och/eller stöd för anställningsbarhet i annan form, till exempel kortare kurser. Det är företaget och din Forena-förening som kommer överens om hur omställningsprogrammet ska utformas. Omställningsprogrammet ska ges under själva uppsägningstiden och/eller under tiden direkt efter den.

Omställningsstöd

Har du varit anställd i minst 30 månader får du extra trygghet i form av ett omställningsstöd. I det ingår:

  • Omställningsprogram (se ovan). Det ursprungliga omställningsprogrammet kan efter sex månader förlängas med en månad i taget i upp till ytterligare sex månader.
  • Uppsägningslön. Du behåller din lön under hela uppsägningstiden. Lönen är avräkningsfri, vilket betyder att även om du får ett nytt jobb under själva uppsägningstiden behåller du din uppsägningslön.
  • Omställningsersättning. Efter uppsägningstiden så avslutas formellt din anställning och din arbetsplikt upphör. Som en extra trygghet kan du som varit anställd i minst 30 månader och inte har fått ett nytt arbete efter uppsägningstiden, få en omställningsersättning motsvarande din ordinarie månadslön i upp till sex månader, tills du får ett nytt jobb (totalt tolv månaders ”uppsägningstid”). Har du varit anställd i mer än tio år kan du få omställningsersättning i ytterligare tre månader (totalt 15 månaders ”uppsägningstid”). Omställningsersättningen ansöker du om till arbetsgivaren månad för månad.
  • Villkor för att få ta del av omställningsersättningen:
    - Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande från dag 1 efter uppsägningstidens slut.
    - Du måste vara normalt aktiv som arbetssökande och delta i omställningsprogrammet.
  • Löneutfyllnad. När den ursprungliga uppsägningstiden på sex månader har passerat, och du får ett nytt jobb men med lägre lön än tidigare, betalar din gamla arbetsgivare mellanskillnaden.