Hoppa till huvudinnehållet

Avsked

Avsked handlar om situationer då du som anställd verkligen har misskött dig på arbetsplatsen.

Några sådana exempel är stölder från arbetsgivaren, bedrägeri eller våld och hot på arbetsplatsen, att du har sysslat med konkurrerande verksamhet eller liknande.

Vid ett avsked upphör anställningen omedelbart, utan uppsägningstid. Blir du avskedad har du inte heller längre rätt till lön eller andra anställningsförmåner. Det finns inte heller några krav på att arbetsgivaren ska försöka omplacera dig.

Arbetsgivaren är skyldig att underrätta dig och varsla facket om avskedet en vecka innan det verkställs. 

Om arbetsgivaren underrättar dig om att du ska bli avskedad, måste du omedelbart kontakta Forenas rådgivare, telefon 08-791 17 70. För e-post eller kontaktformulär, klicka här.