Hoppa till huvudinnehållet

Avgångvederlag

När någon blir uppsagd följs i allra flesta fall uppsägningstiderna i Forenas kollektivavtal eller i LAS.

Men det förekommer att företag erbjuder anställda ett "utköp" eller avgångsvederlag. Benämningarna på den här typen av överenskommelser är många.

Det finns ingen lag som ger företag rätt till utköp eller avgångsvederlag, men det finns heller inget som hindrar att en arbetsgivare kommer överens med enskilda anställda att anställningen ska avslutas.

Utköp förekommer till exempel när företag vill göra sig av med en viss person, men då det inte finns någon saklig grund för uppsägning eller avsked. Olika erbjudanden kan också förekomma vid arbetsbristsituationer. Företaget kan till exempel erbjuda alla som går med på att avsluta sina anställningar ett avgångsvederlag på ett antal månadslöner.

Sådana här erbjudanden är alltid frivilliga, även om du som anställd inte alltid upplever det så. Företaget har ingen skyldighet att betala något avgångsvederlag och du som anställd behöver inte acceptera en uppsägning som inte har saklig grund. Om man inte kommer överens om nivån på ett uppsägningserbjudande i en förhandling, så finns möjligheten att pröva uppsägningen i domstol.

Blir du erbjuden ett avgångsvederlag, ska du alltid kontakta dina lokala Forena-företrädare eller Forenas rådgivare, telefon 08-791 17 70, e-post radgivning(a)forena.se.

Avgångsvederlag är inte sjukpenninggrundande

Avgångsvederlag är inte inkomst av eget arbete inom socialförsäkringen och är därför inte sjukpenninggrundande. Du som får avgångsvederlag utan att börja ett nytt arbete måste anmäla dig som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen för att inte förlora din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Om du väljer att inte anmäla dig förlorar du rätten till sjukpenning. Du riskerar också att få lägre föräldrapenning. Dina rättigheter förnyas först när du får ett nytt arbete.