Hoppa till huvudinnehållet

Tjänstledighet

Det finns olika former av tjänstledighet.

Vill du studera eller starta eget företag, behöver du inte säga upp dig från jobbet. Lagen ger dig i båda fallen rätt till tjänstledighet. Föräldraledighet är också en form av tjänstledighet, som du har laglig rätt till.

Däremot har du ingen laglig rätt till tjänstledighet för att prova på ett annat arbete. Det är upp till arbetsgivaren att ge dig tjänstledigt för det.

Studieledighet

Du har rätt att vara tjänstledig för studier, tack vare studieledighetslagen. En förutsättning för att du ska få tjänstledigt, är att du varit anställd hos din arbetsgivare i minst sex månader i följd, eller i sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete. Däremot får du inte ledigt för självstudier, utan du måste kunna visa upp en studieplan, antagningsbevis eller liknande.

Ansök om ledighet i god tid. Arbetsgivaren kan inte neka dig ledigt för studier, men har rätt att skjuta upp starten för din studieledighet i max sex månader (på arbetsplatser utan kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta på ledigheten längre tid än så). Blir du antagen till en kurs som startar under höstterminen, har arbetsgivaren alltså rätt att säga att du får vänta till vårterminen. Därför är det klokt att ansöka om ledighet ett halvår innan du tänker börja studera. Skriv i din ledighetsansökan att villkoret för ledigheten är att du kommer in på utbildningen, och att du i annat fall vill fortsätta arbeta.

Du avgör själv hur mycket ledighet du behöver för dina studier - heltid eller deltid (några timmar per dag eller vissa dagar i veckan).  Vill du vara studieledig på deltid, kan det vara skäl för arbetsgivaren att omplacera dig under själva studieledigheten, om det är svårt att sysselsätta dig på deltid på din ordinarie tjänst.
Du har rätt att vara tjänstledig så länge dina studier pågår. Du kan ansöka om ledigt för hela perioden på en gång, eller en termin i taget om du vill arbeta på loven.

Studieledighet är inte semestergrundande.

Du har inte rätt att arbeta hos någon annan arbetsgivare under din studieledighet. Det gäller även loven, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat.

Vill du avbryta studierna och gå tillbaka till ditt arbete, behöver du tala om det för din arbetsgivare 14 dagar i förväg. Har du varit studieledig i mer än ett år, behöver du varsla arbetsgivaren en månad i förväg.

När du kommer tillbaka till jobbet, har du rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor, som om du inte hade varit ledig. Arbetsgivaren har inte rätt att omplacera dig eller säga upp dig, för att du varit tjänstledig.

Föräldraledighet

Föräldraledighet är en form av tjänstledighet, som du har rätt till genom föräldraledighetslagen.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Eget företagande

Tjänstledighet för eget företagande kan du ha rätt till i högst sex månader. Du får inte ta en annan anställning under ledigheten, utan bara starta eget företag. Det företag du startar får inte bedriva konkurrerande verksamhet.

För att få tjänstledigt ska du ha arbetat hos din arbetsgivare i minst sex månader i följd, eller i sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Tre månader i förväg måste du anmäla att du vill ha tjänstledigt. Då ska du också tala om hur länge du vill ha ledigt.

Du har inte rätt att vara ledig på deltid, utan bara på heltid. Under tjänstledighet får du ingen lön från din arbetsgivare, och ledigheten är inte semestergrundande.

Vill du avbryta ledigheten i förtid, måste du meddela din arbetsgivare detta. Arbetsgivaren har rätt att skjuta på din återgång till arbetet i en månad.

Politiska uppdrag

Du har rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag om du har ett offentligt uppdrag i riksdag, landsting eller kommun. Allmänna partimöten och inläsning av handlingar ger dig inte rätt till tjänstledighet.

Tjänstgöring i Försvarsmakten

Du som är hemvärnsman eller avtalspersonal (lottor, signalister, fordonsförare m.m.) inom nationella skyddsstyrkorna har rätt till tjänstledighet från annat arbete för att tjänstgöra i Försvarsmakten.

VITTNA I DOMSTOL

Den som är kallad att vittna i domstol är skyldig att infinna sig om det inte finns giltiga skäl att utebli, exempelvis sjukdom. Arbete eller semester är inte giltiga skäl. Samtidigt finns ingen reglering i lag eller kollektivavtal som ger rätt att vara ledig från arbetet utan arbetsgivarens tillåtelse, ett dilemma. Forenas råd är att du förklarar omständigheterna för chefen i god tid. Sannolikt får du ledigt då vittnandet är ett samhällsintresse. Om inte, kan du kanske använda en av de arbetsfria dagarna.