Hoppa till huvudinnehållet

Semestertillägg

Semesterlön är den lön du får utbetald när du har semester.

Men det är inte alltid du har rätt till semesterlön – det beror på hur länge du varit anställd och om du har hunnit tjäna in betalda semesterdagar.

Dessutom får du ett semestertillägg som ger dig lite högre lön under semestern. Forenas kollektivavtal ger dig ett extra högt semestertillägg, 1,16 procent. På många arbetsplatser med andra kollektivavtal än Forenas, är semestertillägget lägre. Finns det inte kollektivavtal alls på din arbetsplats är semestertillägget 0,43 procent.

Semesterlön med Forenas kollektivavtal

Din semesterlön består av din vanliga månadslön plus ett semestertillägg som är 1,16 procent av månadslönen för varje betald semesterdag.

Exempel

Christer har en månadslön på 25 000 kronor. Under juni och juli tar han ut 25 semesterdagar.
Christers semesterlön: 25 000 kronor.
Christers semestertillägg: 25 000 kronor x 1,16 procent x 25 dagar = 7 821 kronor.

Sänkt semestertillägg byts mot högre pensionspremier

Från och med 2017 kommer avsättningarna till tjänstepensionen att öka med 0,2 procentenheter under fem år (2017-2021). Finansieringen av den ökade pensionsavsättningen sker genom att det extra höga semestertillägget minkas med 0,09 procentenheter per år. (Semestertillägget för år 2016 är alltså oförändrat).

  • 2017: semestertillägget är 1,16 procent
  • 2018: semestertillägget är 1,07 procent
  • 2019: semestertillägget är 0,98 procent
  • 2020: semestertillägget är 0,89 procent
  • 2021: semestertillägget är 0,80 procent

När det inte finns kollektivavtal

Din semesterlön beräknas efter semesterlagens regler. Har du en fast månadslön ska du enligt semesterlagen få den även under semestern samt ett semestertillägg som är 0,43 procent av månadslönen för varje betald semesterdag.

Exempel

Catrin har en månadslön på 25 000 kronor. Under juni och juli tar hon ut 25 semesterdagar.
Catrins semesterlön: 25 000 kronor.
Catrins semestertillägg: 25 000 kronor x 0,43 procent x 25 dagar = 2 687 kronor.