Hoppa till huvudinnehållet

Semester under uppsägningstid och semesterersättning

En arbetsgivare får inte utan den anställdes medgivande lägga ut semester under en uppsägningstid.

Detta gäller dock inte om den anställde har längre uppsägningstid än 6 månader, då kan arbetsgivaren lägga ut semester efter de 6 första uppsägningsmånaderna, men max 4 veckor.

Utlagd semesterledighet som infaller under uppsägningstid kan upphävas (återkallas) på arbetstagarens begäran om denne är uppsagd på grund av arbetsbrist. Detta gäller dock inte om den anställde har längre uppsägningstid än 6 månader och om den utlagda semesterledigheten ligger senare än 6 månader under uppsägningstiden.

Semesterersättning

När du slutar din anställning ska du få ersättning för de semesterdagar som du tjänat in, men som du ännu inte hunnit ta ut. Det är det som kallas semesterersättning. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att under uppsägningstiden ta ut intjänad semester som ledighet.

Semesterersättning per intjänad semesterdag är 1/252 av din fasta årslön. För varje intjänad semesterdag som du får semesterersättning för, ska du dessutom få semestertillägg.

Exempel

Anna har en månadslön på 28 000 kronor. När hon säger upp sig har hon åtta intjänade semesterdagar som hon ska få semesterersättning och semestertillägg för.

  • Semesterersättning: (28 000 kronor x 12 månader) / 252 x 8 dagar = 10 667 kronor
  • Semestertillägg: 28 000 kronor x 0,8 procent x 8 dagar = 1 792 kronor

Har du inte kollektivavtal på arbetsplatsen, räknas semesterersättningen ut enligt semesterlagen. Då blir semestertillägget lägre än i exemplet.

Har du fått förskottssemester och ska sluta din anställning, kan det vara så att du har tagit ut fler betalda semesterdagar än vad du hunnit tjäna in. Då kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar dra av förskottssemestern från semesterersättningen.