Hoppa till huvudinnehållet

Antal semesterdagar

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år. Men du kan ha rätt till fler semesterdagar.

Har du till exempel förhandlat bort rätten till övertidsersättning bör du kompenseras med fem extra semesterdagar för det.

Med Forenas och FAO:s kollektivavtal på arbetsplatsen får tjänstemän ytterligare en semesterdag året när de fyller 46 år. Folksamanställda får en extra semesterdag vid 45, och ytterligare två året då de fyller 50 år.

Finns det inget kollektivavtal på arbetsplatsen, regleras semestern av semesterlagen.

Intjänandeår och semesterår

I semesterlagen görs det skillnad på betald och obetald semester. För att få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan du tar ut semestern. Intjänandeår är alltså det år då du kvalificerar dig för semester, och semesterår är det år då du tar ut den intjänade semestern.

Med Forenas kollektivavtal på arbetsplatsen löper intjänandeåret och semesteråret från 1 januari till 31 december. Med kollektivavtal får du också förskottssemester. Det betyder att den 1 januari tickar det in 25 nya dagar på ditt semestersaldo, dagar som gäller för det innevarande året. Du får alltså dagarna i förskott, innan du har tjänat in dem.

Exempel 1

Linda börjar sin anställning den 1 oktober. Fram till nyår tjänar hon in två semesterdagar per arbetad månad, alltså sex betalda semesterdagar. 1 januari fylls hennes semestersaldo på med 25 nya semesterdagar och Linda har totalt 31 betalda semesterdagar att ta ut under året.

Exempel 2

Charlotte börjar sin anställning i april. Vid nyår kommer hon att ha jobbat i nio månader och då ha tjänat in 18 betalda semesterdagar. Men eftersom arbetsplatsen har kollektivavtal, kommer hon att kunna ta ut 18 dagars betald semester redan första sommaren. Hon kan dessutom ta sju dagars obetald semester.

Nyanställd

Om du är nyanställd på företaget har du förmodligen inte hunnit tjäna in fullt betald semester till den första sommarsemestern. En del arbetsgivare tillämpar då förskottssemester, som ger dig rätt att vara ledig 25 dagar med ordinarie lön. Du får då en semesterskuld till företaget, som avskrivs efter fem års anställning. Men säger du upp dig innan de fem åren har gått så har arbetsgivaren rätt att dra skulden på semestersättningen.

Skulle din anställning upphöra på grund av arbetsbrist, sjukdom eller om arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot dig, så avskrivs din skuld för förskottssemestern.

Spara semesterdagar

Med kollektivavtal

Vill du inte ta ut alla semesterdagar under året, kan du spara några av dem. Högst fem semesterdagar per år kan du spara till ett senare år. Du kan spara ihop högst 35 semesterdagar, om du har kollektivavtal, innan du måste börja ta ut dem. Har du rätt till fler betalda semesterdagar än lagens 25, så kan du efter överenskommelse med arbetsgivaren även spara dessa överskjutande.

Utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal så får du spara ihop högst 25 semesterdagar, 5 dagar per år i max 5 år, de sparade dagarna ska tas ut senast 5:e semesteråret. När uttag av semesterdagar gjorts 5.e året, så finns möjligenheten att spara nya semesterdagar, men max antal dagar som får finnas sparade är 25.

Generellt i både lag och avtal

Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning de sparas. Semesterdagar som sparats enligt lag ska tas ut före de semesterdagar som sparats enligt kollektivavtal. Sparade dagar kan inte tas ut innan årets semesterdagar är slut. En förutsättning för att kunna ta ut sparade semesterdagar är att du tar ut samtliga ordinarie semesterdagar under semesteråret.

Vid uttag av minst 5 sparade semesterdagar har tjänstemannen rätt att få dessa och hela årets semesterledighet i en följd, detta gäller både i lag och kollektivavtal. Det är dock ingen given rätt att få ut denna ledighet under sommarperioden. En förutsättning är också att detta inte medför särskilda olägenheter för verksamheten vid företaget vid just den önskade ledigheten under året, men man får då komma överens om en annan period där ledigheten kan läggas ut.

När det inte finns kollektivavtal

Saknar din arbetsplats kollektivavtal, är det semesterlagen som gäller. Där löper  intjänandeåret och semesteråret från 1 april till 31 mars. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring semester när det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Formel för att beräkna semesterdagar

  • Antalet anställda dagar i kalenderdagar delat med 365 gånger 25 = antal betalda semesterdagar.
  • Avrunda alltid uppåt oavsett hur lågt brutet tal det blir.
  • Observera att du alltid har rätt att ta ut hela din semesterrätt, oavsett hur många betalda dagar du har.

Formel för att omräkning från bruttosemesterdagar till nettosemesterdagar för deltidsanställda

  • Antal arbetsdagar per vecka delat med 5, gånger antalet semesterdagar = antal nettodagar.
  • Till exempel 3 delat med 5 = 0,6. Multipliceras med 25 = 15 nettosemesterdagar. Observera att den anställde alltid har minst 25 dagar semesterrätt.
  • De antal nettosemesterdagar som räknas fram ska förläggas på de dagar som skulle utgjort arbetsdagar.