Hoppa till huvudinnehållet

Allmänt om semester

Du har rätt till 25 semesterdagar per år enligt semesterlagen.

Med Forenas kollektivavtal på arbetsplatsen är sommarsemestern perioden 15 maj–15 september.

Du kan inte själv bestämma exakt när du ska ha semester. Det är din arbetsgivare som bestämmer det, utifrån vad verksamheten kräver. Men du ska i god tid få möjlighet att lämna önskemål om när du vill ha semester och arbetsgivaren ska så långt det går tillgodose dina önskemål.

Enligt Forenas kollektivavtal ska arbetsgivaren i mitten av april ha semesterplanen klar för tiden maj–december. Skulle du inte vara överens med din arbetsgivare om när du ska ha din semester, kan du ta upp frågan med dina lokala företrädare, som kan begära förhandling i frågan.

Vill du ha semester under en annan period än sommaren, kan du naturligtvis komma överens med arbetsgivaren om det.

Hur många av semesterdagarna som är betalda, beror på hur länge du har jobbat hos din arbetsgivare. Har du förhandlat bort rätten till övertidsersättning, bör du kompenseras med ytterligare fem semesterdagar för det.

Du måste ta ut semester

Semesterlagen är en så kallad skyddslagstiftning. Det innebär att det inte går att avtala bort semester och arbetsgivaren har ansvar att se till att du tar ut semester. Du har dessutom själv ansvar för att ta ut semester varje år. Semestern är till för rekreation och vila.

På semestern är du ledig!

Tänk på att du är helt ledig från arbetet och att du inte behöver vara anträffbar. Det är inte ditt ansvar att verksamheten på arbetsplatsen fungerar under sommaren!

Vill din arbetsgivare att du ska läsa e-post eller vara tillgänglig på annat sätt för jobbet är det inte semester och du ska då ersättas för det. Behöver du jobba under semestern, skriv upp alla arbetade timmar och se till att få ersättning! Även du som har förhandlat bort din rätt till övertidsersättning, har rätt att vara helt ledig under semestern.

Eftersom semester är till för vila och rekreation ska du avbryta semestern om du blir sjuk.