Hoppa till huvudinnehållet

Ledighet av familjeskäl

Rätten till ledighet vid nära anhörigs sjukdom, dödsfall eller begravning, regleras inte i Forenas kollektivavtal.

Det är i stället varje enskild arbetsgivare i försäkringsbranschen som bestämmer vad som gäller på den arbetsplatsen. Ofta finns lokala avtal mellan Forena-föreningen och arbetsgivaren som reglerar sådan ledighet. En del sådana avtal kan ge dig rätt till tjänstledighet med bibehållen lön då en nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit. Hör med dina lokala Forena-företrädare eller din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats! Hur lång tjänstledigheten kan bli beror på dina behov av exempel restid samt vad du och chefen kommer överens om.

En del lokala avtal kan också ge dig rätt att vara tjänstledig med lön för att gå till läkare eller tandläkare.

Rätten att vara ledig för att flytta kan också regleras i ett lokalt avtal. Kolla med dina lokala Forena-företrädare vad som gäller på din arbetsplats.

Lagen ger dig viss rätt att vara ledig vid anhörigs sjukdom eller dödsfall. Vilka bestämmelser och vilken ersättning som betalas ut kan Försäkringskassan svara på.