Efter årsmötet

Efter mötet ska handlingarna skickas in till Forenas kansli och styrelsen ska ha ett konstituerande möte.

Ordförandeklubba

Efter årsmötet ska följande handlingar skickas in till kansliet via service(a)forena.se:

  • Kopia på årsmötesprotokoll
  • Konstituerande mötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan och budget för kommande år

För att ordförande och medlemsregisteransvarig ska kunna arbeta i det lokala medlemsregistret (RMS) behöver Forenas kansli ha registrerat ordförande och medlemsregisteransvarige, om dessa är nyvalda. Om det finns en ordförande som har genomfört GDPR-utbildningen, kan denna lägga upp även dessa två uppdrag.

Ordföranden får en länk till GDPR-utbildningen som hen skickar vidare till nya ledamöter i styrelsen. Länken skickas så fort samtliga handlingar har skickats in till service(a)forena.se.

Ord­­förande ansvarar sedan för att:

  • underrätta arbetsgivaren om vilka personer som har valts till förtroendeuppdrag för Forena.
  • se till att alla nya förtroendevalda i styrelsen går Forenas GDPR-utbildning för förtroendevalda. Det är en obligatorisk utbildning för samtliga förtroendevalda som ska hantera medlemmars personuppgifter, enligt GDPR. Om en styrelsemedlem inte genomför utbildningen kommer hen inte kvarstå som förtroendevald i Forenas medlemsregister. Kansliet plockar bort uppdraget tills GDPR-utbildningen är genomförd. Utan registrerat uppdrag får en inte ta del av utskick från Forena centralt, en kan inte heller anmäla sig till utbildningar, eller ha tillgång till medlemmarna.
  • alla förtroendeuppdrag uppdateras i det lokala medlemsregistret (RMS). Forenas kansli registrerar enbart ordförande och medlemsregisteransvarig, om denne inte redan har genomfört Forenas GDPR-utbildning.

När ni gjort detta kan ni få ert verksamhetsbidrag utbetalt.

STYREL­SE­­­AR­BETET

Efter årsmötet ska er nyvalda styrelse hålla ett konstituerande möte där ni tar beslut kring styrelsens roller och uppdrag. Oavsett om ledamöterna i er styrelse är helt nyvalda, omvalda eller om ni har blandad erfarenhet kan det vara bra att få arbeta ihop sig inför det nya verksamhetsåret. Forena erbjuder stöd till styrelser i olika workshops:

EFFEK­T­IVT STYREL­SE­­AR­BETE

Hur kan vi som klubb/sektionsstyrelse fördela arbetet inom styrelsen på ett effektivt sätt? I en 1–3 timmars workshop inventerar vi de arbetsuppgifter som finns, gör rollfördelning och prioriterar.

Rekrytera för­troende­valda

Hur får vi medlemmar att engagera sig som förtroendevalda, tex som kontaktombud? 1–3 timmars workshop för styrelser där syftet är ta fram konkreta strategier för att engagera medlemmar att ta steget till att bli aktiva medlemmar i klubben.

Boka en workshop med Forenas organisationsutvecklare.