Verksam­hets­­­bidrag

Klubbar i Forena får varje år ett verksamhetsbidrag från förbundet.

Ordförandeklubba

Exempel: Klubb A har 250 medlemmar per 31/12 2020, per varje medlem utgår 240 kr till klubben. Klubb A erhåller då alltså ett bidrag på 60 000 kr.

Alla klubbar kommer att få verksamhetsbidraget utbetalt till av klubben angivet konto (se denna blankett), under andra hälften av februari. När klubben haft sitt årsmöte ska årsmötesprotokoll och årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse skickas in till förbundskansliet. Detta innebär att verksamhetsbidraget betalas ut i förskott och vi hoppas därmed att det blir enklare för klubbarna att planera sin ekonomi och likviditet. Om årsmötesprotokoll och årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse inte inkommit till förbundskansliet senast den 30/6, kommer verksamhetsbidraget för nästkommande år frysa inne.

Glöm inte att uppdatera förtroendeuppdrag i det regionala medlemssystemet, RMS. Behörighet att uppdatera uppdrag i det lokala medlemsregistret ordförande och medlemsregisteransvarig.

Frågor och hjälp

Kontakta Forena om du har frågor eller behöver hjälp. Telefon 08-791 17 00, e-post service(a)forena.se.