Hoppa till huvudinnehållet

Verksamhetsbidrag

Föreningar i Forena får varje år ett verksamhetsbidrag från förbundet.

Bidragets storlek baseras på antalet medlemmar i föreningen den 31 december.

Så snart som möjligt efter föreningens årsmöte ska det här skickas till kansliet:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan och budget för kommande år

Tänk på att ange:

  • Föreningens organisationsnummer
  • Föreningens bankkontonummer och ägare av kontonummer om annat än föreningens, till exempel kassör i föreningen

Handlingarna ska skickas till Forena, 103 54 Stockholm eller mejlas till medlem(a)forena.se.

Dessutom måste ni uppdatera alla förtroendeuppdrag i det lokala medlemsregistret. Behörighet att uppdatera uppdrag i det lokala medlemsregistret har alla ordinarie styrelseledamöter, men ordförande har ansvar för att det blir gjort. OBS! Kansliet uppdaterar inte förtroendeuppdrag utifrån det protokoll som skickas in - ni måste själv se till att lägga in alla nya uppdrag och avsluta gamla.

När ni skickat in handlingarna och uppdaterat uppdragen, kan ni få ert verksamhetsbidrag utbetalt.

Frågor och hjälp

Kontakta Forena om du har frågor eller behöver hjälp. Telefon 08-791 17 00, e-post medlem(a)forena.se.