Hoppa till huvudinnehållet

Verksamhetsbidrag

Föreningar i Forena får varje år ett verksamhetsbidrag från förbundet.

Förbundets föreningar får varje år ett bidrag till föreningens ekonomi. Bidraget ska täcka de kostnader som arbetsgivaren inte står för. Verksamhetsbidraget beräknas enligt en rak formel om 240 kronor per yrkesverksam medlem i föreningen per den 31/12 året innan. Det betyder att alla förbundets föreningar kommer att få ett höjt verksamhetsbidrag.

Exempel: Förening A har 250 medlemmar per 31/12 2020, per varje medlem utgår 240 kr till föreningen. Förening A erhåller då alltså ett bidrag på 60 000 kr.

Alla föreningar kommer att få verksamhetsbidraget utbetalt till av föreningen angivet konto (se denna blankett), under andra hälften av februari. När föreningen haft sitt årsmöte ska årsmötesprotokoll och årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse skickas in till förbundskansliet. Detta innebär att verksamhetsbidraget betalas ut i förskott och vi hoppas därmed att det blir enklare för föreningarna att planera sin ekonomi och likviditet. Om årsmötesprotokoll och årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse inte inkommit till förbundskansliet senast den 30/6, kommer verksamhetsbidraget för nästkommande år frysa inne.

Glöm inte att uppdatera förtroendeuppdrag i det regionala medlemssystemet, RMS. Behörighet att uppdatera uppdrag i det lokala medlemsregistret ordförande och medlemsregisteransvarig.

Frågor och hjälp

Kontakta Forena om du har frågor eller behöver hjälp. Telefon 08-791 17 00, e-post service(a)forena.se.