VERK­SAM­HETS­BERÄT­TELSE OCH ÅRSRE­DO­VIS­NING 2023