Hoppa till huvudinnehållet

Försäkringens villkor

Här hittar du en sammanställning av villkoren i Forenas inkomstförsäkring.

Vem får inkomstförsäkringen?

Alla yrkesverksamma medlemmar som inte har fyllt 65 år i Forena ansluts till inkomstförsäkringen, oavsett inkomst. Även du som i dag tjänar mindre än a-kassans tak ansluts, eftersom du i morgon kan få en tjänst med högre lön.

En förutsättning för att få ut ersättning från Forenas inkomstförsäkring, är att du är medlem i en a-kassa.

Kvalificeringstid

Kvalificeringstiden för att få ut ersättning från försäkringen är tolv månader. Så länge måste du ha omfattats av försäkringen för att få ut ersättning från den.

Är du i dag medlem i ett annat fackförbund och har en inkomstförsäkring där, får du tillgodoräkna dig den tiden om du blir medlem i Forena. Kvalificeringstiden i Forenas inkomstförsäkring minskas då med den tid du varit medlem i ett annat fackförbund med inkomstförsäkring.

Ersättningsperiod

Ersättning från basförsäkringen (som ingår i medlemskapet) betalas ut under en period som motsvarar 120 arbetsdagar. Slutålder för att få ut ersättning från försäkringen är 65 år.

Ersättningsnivå

Hur stor ersättningen från inkomstförsäkringen blir, beror på din genomsnittliga månadsinkomst innan du blev arbetslös. Den sammanlagda ersättningen från försäkringen och a-kassan beräknas de första 100 ersättningsdagarna på 80 procent av din tidigare genomsnittliga månadsinkomst före skatt (den så kallade normalinkomsten så som a-kassan har fastställt den). Från dag 1-100 är ersättningen 80% av 33 000 kronor, från dag 101-200 är den 80% av 27 500 kronor och från dag 201-300 70% av 31 429 kr.

Inkomstförsäkringen tar vid där a-kassans ersättning slutar. Du måste alltså ha en månadsinkomst över a-kassans ersättningstak för att få ut ersättning från försäkringen. (Dag 1-100 är a-kassans ersättningsnivå 80 procent av  25 025 kronor, från dag 101 är ersättningen 80 procent av 20 900 kronor).

På Bliwas webbplats finns en räknesnurra där du kan räkna fram din ersättning utifrån din inkomst.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Högsta inkomst

Den högsta inkomst som försäkras är 60 000 kronor/månad.

Fullständiga villkor

Läs mer om försäkringen på Bliwas webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Tilläggsförsäkring

Du kan själv teckna en mycket förmånlig tilläggsförsäkring till en låg kostnad. Med  den förlängs ersättningstiden med ytterligare 180 ersättningsdagar utöver basförsäkringens 120 ersättningsdagar.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Frågor om inkomstförsäkringen

Bliwa är försäkringsgivare för Forenas inkomstförsäkring. Vänd dig till dem om du har frågor. Telefon 08-696 22 60, e-post inkomstforsakring(a)bliwa.se.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.