Hoppa till huvudinnehållet

Bli fackligt engagerad

Är du nyfiken på ett fackligt uppdrag? Som förtroendevald i Forena bidrar du inte bara till en bättre arbetsplats utan du utvecklas även på andra plan.

Du får du bland annat möjlighet att utveckla ditt ledarskap, bli en skicklig förhandlare och på så vis även utvecklas i din yrkesroll.

Vad innebär det att vara fackligt förtroendevald i Forena?

Som förtroendevald i Forena har du medlemmarnas förtroende i att förhandla om frågor som rör de anställda på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om en omorganisation, att gå från öppet till ett aktivitetsbaserat kontorslandskap, eller tillsätta en ny chef. Här får ni som förtroendevalda vara med i förhandlingarna och tycka till innan arbetsgivaren fattar beslut i frågan. Ibland förhandlar ni också om frågor som rör enskilda individer. En viktig del i förtroendeuppdraget är alltså att finnas där för medlemmar som behöver råd och stöd.

Behöver jag några förkunskaper?

Nej! Du behöver inte några särskilda förkunskaper utan du behöver bara vara intresserad! De flesta förtroendevalda har inte läst kurser inom arbetsrätt eller arbetsmiljö sen innan utan alla har ju varit nybörjare en gång i tiden. Forena stöttar dig dessutom genom gratis utbildningar i exempelvis arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och lönebildning. Du har även rätt till att utbilda dig på arbetstid och utan löneavdrag.

Hur ska jag hinna med ett fackligt uppdrag när jag jobbar?

Ingen fara, du har nämligen rätt att få ledigt från ditt arbete, i den omfattning som ditt fackliga uppdrag kräver. Du får heller inte ges sämre arbetsförhållanden eller på annat sätt missgynnas som fackligt förtroendevald.

Hur blir jag vald?

Det är på årsmötet ni väljer vilka kandidater som ska sitta i styrelsen och under vilken period. Det är vanligt att man väljer vem som ska vara ordförande på årsmöte, men hur styrelsen fördelar andra uppdrag och ansvarsområden kan bestämmas under ett konstituerat möte som infaller efter årsmötet. Det finns ett brett utbud av förtroendeuppdrag inom styrelsen, allt från ordförande till kontaktombud. Här kan du läsa mer om vilka roller som vanligtvis förekommer i en styrelse och vad de innebär.

Att vara med och bidra till en bättre arbetsplats är något som brukar driva de flesta förtroendevalda. Om du tror att detta är något för dig, eller har en kollega som skulle passa som fackligt förtroendevald - kontakta dina valberedare, lokala förening eller klubb på arbetsplatsen så hjälper de dig!