3 TIPS FÖR EN NEDKOPPLAD SEMESTER

Precis som förra årets sommarledighet blir årets kanske också annorlunda.

 

 

Forena har sammanställt tre tips på hur man kan göra och tänka för att kunna vara ledig på riktigt på semestern.

SEMESTERN = FRIZON OCH INTE EN JOUR

Forena tycker att alla arbetsplatser bör ha en policy som förtydligar vilka förväntningar som finns på anställdas tillgänglighet - något som är väldigt viktigt under ledigheten. Behöver du vara tillgänglig under din ledighet ska det vara överenskommet mellan dig och din chef. Vill din chef att du ska läsa e-post eller vara tillgänglig på annat sätt för jobbet är det inte semester och du ska då ersättas för det.

PRIO­RI­TERA OCH STRUK­TU­RERA

Oroar du dig för hur du ska hinna med allt arbete innan semestern? Ta hjälp av chefen som kan hjälpa dig att prioritera vad som behöver göras före ledigheten och vad som kan vänta till hösten. Skriv en att-göra-lista på vad som ska göras efter semestern, då behöver du inte tänka på det under ledigheten. Planera arbetet så att du avslutar så många arbetsuppgifter som möjligt i god tid. Det är skönt att slippa jobba ”in i kaklet”.

GEMEN­SAMMA FÖRVÄNT­NINGAR

Innan du och kollegorna går på semester - prata ihop er varandra och med chefen om vilka förväntningar ni har på varandra vid jobbstarten och vad kan ni göra för att återgången till jobbet blir så positiv som möjligt för alla. Ta hand dina kollegor! Visa extra mycket förståelse för de kollegor som går på ledighet innan dig och har arbetsuppgifter att avsluta.

En riktigt härlig sommar önskar Forena!