Hoppa till huvudinnehållet

Nytt ickevalsalternativ för FTP-planen

FTP-nämnden har efter en genomförd upphandling utsett Alecta till ickevalsalternativ för premiebestämda ålderspensioner i FTP-planen för perioden 1 januari 2017 till 31 december 2020. Idag är Skandia ickevalsalternativ.

Det nya ickevalsalternativet kommer att gälla för ålderspensionspremier baserade på utbetalade löner (FTP 1) respektive pensionsmedförande lön (FTPK i FTP 2) från och med januari 2017.

Valcentralen kommer under december att skriftligen informera samtliga försäkrade som inte har gjort ett aktivt val för placeringen av FTP1 eller FTPK om att Alecta blir ickevalsalternativ från den 1 januari 2017.

Från och med 1 januari 2017 görs förändringar i försäkringsvillkoren för Skandias traditionella pensionsförsäkring för FTP-planen. Skandia kommer under december skriftligen informera samtliga försäkrade som har försäkringar som det kommer in premier till om detta.

Eventuella frågor om försäkringsvillkor ska ställas till respektive försäkringsbolag.

- Det har varit en bra process kring att utse ickevalsalternativ för de kommande fyra åren, säger Susanne Lindberg, förste vice ordförande FTF. Planen har tre bra traditionella försäkringar man kan välja mellan, där den försäkring Alecta erbjuder har den konstruktion som vi tycker är den bästa för dem som av någon anledning inte gör ett aktivt val.

Om man vill välja försäkringsbolag för sin premiebestämda ålderspension, kan man göra det på Valcentralens hemsida. Där finns även länkar till de valbara försäkringsbolagen.
Följande bolag är valbara för de premiebestämda ålderspen¬sionerna i FTP-planen.

Traditionell pensionsförsäkring

Alecta

AMF

Skandia

Fondförsäkring

AMF

Danica Pension

Handelsbanken Liv

Länsförsäkringar Fondliv

SEB Trygg Liv

Skandia Link

Swedbank Försäkring