Hoppa till huvudinnehållet

"Det borde läggas mer tid på arbetsmiljö på arbetsplatserna"

I dag är det skyddsombudens dag och det uppmärksammar FTF genom att prata med Johanna Rolin Moreno, huvudskyddsombud på Skandia.

Först på 1930-talet fick skyddsombuden rätt att påtala missförhållanden på jobbet. Tio år senare stärktes deras ställning när de fick utses av facket. Dessutom infördes förbud mot att hindra skyddsombudens arbete. 80 år senare valdes Johanna Rolin Moreno till huvudskyddsombud på försäkringsbolaget Skandia. En kvinna med stort fackligt engagemang:

- Jag är stolt över mitt uppdrag. Vi har en mycket viktig uppgift och bidrar till att arbetsplatsen blir bättre. Vi sprider kunskap om arbetsmiljö och bevakar rätt frågor. Jag tycker att det borde läggas mer tid på arbetsmiljö på arbetsplatserna, säger Johanna.

Konflikter är ingenting som oroar Johanna. Hon har vant sig vid att jobba med den här typen av frågor och tar inte konflikterna personligt. Ibland blir det påfrestande men det roliga i uppdraget vinner alltid.

Johanna tycker också att det är viktigt att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågorna, inte bara i arbetsmiljökommittén utan också ute i verksamheten och nära individen. På så sätt påverkar vi verksamheten.

Vilka frågor kan det röra sig om?

- Det handlar dels om de övergripande arbetsmiljöfrågorna men också det jobb som sker nära medarbetarna. Allt från arbetsmiljöronder, rehabilitering, arbetsanpassning, konflikthantering, samverkan med chefer och medarbetare, risk- och konsekvensanalyser till företagshälsovård, stora och små omorganisationer och förändringsarbete, insatser kring sjukfrånvaro, nya lokaler, undersökningar och uppföljningar ­- you name it!

Wow, det låter som ett heltidsarbete!


- Ja, det är det nästan, jag lägger mer än hälften av min arbetstid på arbetsmiljöarbete och resterande på det fackliga, men det skulle med enkelhet fylla mina dagar helt.

Kan du ge oss ditt bästa tips för en riktigt god arbetsmiljö på ett jobb?

-Samverkan och öppenhet i dialog! Medarbetare som får och vågar uttrycka för sina chefer hur de har det, vad som kan förbättras och våga prata om konflikter eller missnöjen, men också om bra saker. Chefer som lyssnar och sätter sig in i medarbetarnas situation är guld värda. Kännedom om arbetsmiljöfrågor på jobbet. Och en god samverkan mellan medarbetare, chefer, arbetsmiljöombud och fackliga parter. Alla har en plats att fylla.

Text: Annis Prhat