Hoppa till huvudinnehållet

Skandiajobb flyttas till Litauen

Skandia har meddelat att de avser att flytta delar av sin verksamhet till Litauen som en del i de kostnadsbesparingar bolaget avser göra fram till 2018. Drygt 50 tjänster berörs.

- Som facklig organisation kan vi inte stå bakom att Skandia väljer att lägga ut de anställdas arbetsuppgifter utomlands. Vi ser även alldeles för stora risker med beslutet i förhållande till de kostnader som man kan spara, risker som har en påverkan på Skandias affär, medarbetare och kunder, säger Jane Olofsson, ordförande i FTF-föreningen på Skandia.

De fackliga organisationerna på Skandia anlitade gemensamt en arbetstagarkonsult. Även denne kom fram till att riskerna skulle komma att överväga de potentiella vinsterna. Ledningen fattade ändå beslut om flytt av verksamheten och FTF-föreningen valde att reservera sig mot beslutet.

Skandia säger att dagens medarbetare gör ett mycket bra jobb, men att det är nödvändigt att flytta arbetsuppgifterna till ett annat land där lönekostnaderna är lägre för att sänka kostnaderna och vara konkurrenskraftiga i framtiden.

- FTF har mycket svårt att se att relationen kvalitet och pris blir bättre av att flytta jobben utomlands. Förbundet stödjer därför FTF-föreningen på Skandia i deras beslut att reservera sig mot arbetsgivarens beslut, säger FTFs förbundsordförande Anders Johansson.

Han fortsätter:

- Jag noterar också att Skandia avser att förlägga delar av Skandikons verksamhet till Litauen. Skandikon är valcentral för FTP-planen och därmed knutpunkt för tjänstepensionen för de allra flesta anställda inom försäkringsbranschen. Vi behöver få veta vad detta kan komma att innebära för planens medlemsföretag och alla pensionssparare.

Under den närmaste tiden hålls fackliga förhandlingar med arbetsgivaren och FTF kommer arbeta för att förändringen ska genomföras på bästa möjliga sätt för medlemmarna. Föreningen kommer också hålla medlemsmöten på berörda orter.