Hoppa till huvudinnehållet

Ju fler vi är desto starkare blir vi. Så klart.

Hur viktigt är det att ett fackförbund har många medlemmar? Är vi verkligen starka tillsammans? Jag svarar JA på båda frågorna.

Men hur mår den svenska modellen där kollektivavtal är den bärande delen? Och hur är det ställt med viljan hos arbetsgivarorganisationer att teckna centrala överenskommelser med fackliga organisationer?

Jag har märkt att arbetsgivare allt oftare vill trycka ner frågorna lokalt, eller lite snyggt pratar bort fackets idéer om ett bättre arbetsliv. Centrala uppgörelser är helt avgörande för att den så kallade svenska modellen ska fungera på det sätt som den är tänkt. Det vill säga att fack och arbetsgivare tillsammans möter de utmaningar som svenska företag ställs inför i framtiden. Å andra sidan kan vi inte uppbringa facklig styrka och ställa krav om vi inte är många medlemmar. Arbetsgivarna i Sverige är välorganiserade och det måste vi också vara.

I Finland har samlingsregeringen under hösten lagt förslag på flera försämringar för de finska arbetarna, så som obetald ledighet vid helgdagar, lägre ersättning vid övertidsarbete och färre semesterdagar. De finska fackliga organisationerna har reagerat starkt med demonstrationer och strejker som följd. Regeringen försöker alltså hindra arbetsgivare och arbetstagare att förhandla om villkoren på arbetsmarknaden.

Det är allvarligt. Och detta skulle mycket väl kunna ske här i Sverige också. Det finns alltför många klåfingriga politiker som vill lagstifta och ta ifrån parterna rätten om att förhandla om vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden.

Om vi även fortsättningsvis tror att den bästa modellen är att arbetstagare och arbetsgivare förhandlar och kommer överens om villkoren som ska gälla på svensk arbetsmarknad, ja då måste vi bli många fler medlemmar. Vi riskerar annars kollektivavtalens existens. Därför skulle jag vilja be er alla som är medlemmar i FTF att ta ett snack med era kollegor som ännu inte hittat oss och ställa frågan om de också vill gå med. Att ge oss chansen att försöka skapa ännu bättre villkor på arbetsplatsen. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Så klart.

FTF vill forma det arbetsliv du vill ha! Vi vill bland annat ge dig större förutsättningar att kunna påverka din arbetsvardag för att få balans mellan arbete och fritid. FTF välkomnar alla i försäkringsbranschen, oavsett yrke och vi lovar att vara lyhörda för vad du som medlem tycker.

Anders Johansson, ordförande FTF