Hoppa till huvudinnehållet

FTF välkomnar föreskrift för ökad hälsa

Allt fler blir sjuka av jobbet, till följd av bland annat stress och osunda arbetstider. Antalet anmälda sjukdomar som bottnar i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har ökat med drygt 70 procent sedan 2010.

Nu har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter som ska få arbetsgivarna att ta problemen på allvar och på så sätt minska ohälsan. Arbetsgivarna blir skyldiga att se över arbetsbelastningen, arbetstiderna och ha förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling.

Det ska finnas mål för att främja hälsa och motverka ohälsa. Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.

- FTF välkomnar Arbetsmiljöverkets föreskrift, säger Birgitta Wrede, ombudsman och arbetsmiljöansvarig på FTF. Äntligen lyfter man blicken från individen och ser på organisationens ansvar för att sjuktalen ökar. Vi får ofta höra från arbetsgivarna att problemet är individen som inte platsar på arbetsplatsen - när det i själva verket är organisationen som inte funkar.

- Många av våra medlemmar har en ansträngd och stressig arbetssituation med höga krav och bristande handlingsutrymme. Nu förväntar vi oss att den på sikt kommer att bli bättre och därmed att arbetsplatserna blir friskare, säger Birgitta Wrede.

Förslaget till ny föreskrift har varit ute på remiss till fack- och arbetsgivarorganisationer. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.