Hoppa till huvudinnehållet

FTF stödjer demonstranter i Finland

Den finska regeringen avser att genomföra ett sparpaket som skulle innebära kraftiga försämringar för de finländska arbetarna. Sänkta löner, sänkt sjukersättning och färre semesterdagar är några av tvångsåtgärderna.

- Finska regeringens agerande är oacceptabelt och skrämmande, säger FTFs ordförande Anders Johansson. Genom lagstiftning vill de underminera den nordiska kollektivavtalsmodellen. De bryter mot parternas fria förhandlingsrätt. Det är arbetsmarknadens parter (det vill säga arbetsgivarna och arbetstagarna) som genom förhandlingar ska komma överens om löner och arbetsvillkor. Den finska regeringen borde inte lägga sig i. FTF stödjer därför demonstranterna i Finland i dag.