Hoppa till huvudinnehållet

”Riksdagen gör omfattande förändringar i försäkringsrörelselagen och 15 andra lagar” - Äntligen!

Under några år runt millennieskiftet bevakade journalisten Gert Fylking Svenska Akademiens tillkännagivande av årets nobelpristagare i litteratur.

- Äntligen! Ropade Fylking strax efter att den ständige sekreteraren Horace Engdal läst upp namnet på den lycklige.

Varför Fylking gjorde som han gjorde finns det flera teorier om och eftersom han följde upp den uttrycksfulla delen i sina reportage med, vad Svenska Akademien bedömde som, irrelevanta frågor slutade det hela med att Fylking 2002 portades från tillkännagivandecermonin.

Något på det har jag funderat när jag ställde mig frågan; ska jag åka till riksdagen i dag runt 16-tiden och bevittna kammaren klubba igenom Solvens II?

Och borde jag isåfall inte ropa Äntligen! från åhörarläktaren?

I stället valde jag att följa voteringen på riksdagens web-tv och ropa äntligen såhär. Det är inte bara för att det är ett mer effektivt sätt att använda tiden på eller för att jag inte vill bli portad från riksdagen. Det är inte heller för att man helt enkelt inte beter sig på det sättet.

I stället finns det chans för mig att utveckla något litet varför det verkligen är berättigat att säga äntligen till just detta.

Det första är att det verkligen ÄR angeläget att Solvens II kommer i bruk i försäkringsbranschen. Det är angeläget för seriösa försäkringsföretag med regler som gäller lika för alla. Ett försäkringsföretag ska ha rimlig kapitaltäckning sett till de risker man har försäkrat och det ska inte vara tillåtet att vinna fördelar genom att ha mindre kapital än vad som är rimligt.'

Man kan diskutera vad som är rimliga nivåer – och så kommer löpande att ske – men regelverket ska vara klart och ge jämlika spelregler mellan företagen. Det är viktigt på lång sikt för såväl samhälle, kunder, ägare och anställda.

Det andra är att det belyser något som är vardagen för mig och många andra som till mer eller mindre stor del arbetar med frågor som rör reglering av försäkringsföretagen.

Hur ett direktiv som EU-kommissionen påbörjade arbetet kring år 2001 (när Fylking fortfarande var välkommen på Akademiens tillkännagivande) 14 år senare blir något så konkret som att Sveriges Riksdag klubbar igenom ett stort paket av förändringar i 16 av rikets lagar. Det görs dessutom i ett i sak enigt betänkande från Finansutskottet. Det är inte bara en fascinerande process, för många kanske skrämmande. Det visar också på vikten av att FTF är både närvarande och uthålliga i påverkansarbetet kanske framförallt på europeisk nivå.

I Finansutskottets betänkande (FiU7) finns två särskilda yttranden. Det ena är skrivet av moderaternas finansutskottsledamöter. Det styrker Finansutskottets betänkande, men framhäver också att det är en olycklig situation att tjänstepensionsverksamhet inte nu regleras samtidigt.
Det håller jag med om – det är synd och frågan är mycket viktig.

Det är viktigt att arbetet fortsätter skyndsamt med tjänstepensionsdirektivet. Att det sker vid en annan tidpunkt är såklart oundvikligt. Jag tycker Finansinspektionen har arbetat konstruktivt med frågan sett till den, för dem, svåra situationen att lagstiftningen fram tills idag inte ännu genomförts.

I dagens riksdagsdebatt redogjorde Jörgen Andersson (m) mycket bra för vilket ansvar som nu ligger på regeringen, Finansinspektionen och Försäkringsbranschen, nämligen att agera sunt, tydligt och skyndsamt under övergångsperioden som självklart bör vara så kort som möjligt.

Det var allt för nu – äntligen!

Jimmy Johnsson

Se Börje Vestlund (s) och Jörgen Andersson (m) i riksdagsdebatten tidigare i dag.