Hoppa till huvudinnehållet

FI: Företagen ansvarar för utlagd verksamhet

De svenska försäkringsföretagens tillgångar är 3 900 miljarder kronor – nästan motsvarande landets BNP – konstaterar Finansinspektionen (FI) i sin tillsynsrapport. FI konstaterar också att försäkringsbolagen är väl kapitaliserade men att de låga marknadsräntorna utgör ett riskmoment.

FTF ser positivt på rapporten och fokuserar främst på det avsnitt som handlar om outsourcing.

Finansinspektionen framhåller risken för otillräcklig styrning och kontroll vid utläggning av verksamhet. Man resonerar kring de intressekonflikter som har konstaterats då försäkringsbolag lagt ut delar av verksamheten, så kallad outsourcing. Det gäller konflikter mellan ledningens vilja att effektivisera verksamheten och försäkringstagarnas intressen.

FI klargör att styrelsen och verkställande direktören i ett bolag som lägger ut delar av sin verksamhet fortfarande har det fulla ansvaret också för den verksamhet som har lagts ut.

– Att Finansinspektionen utövar tillsynen över branschen på ett bra sätt är viktigt för förtroendet. Att bolagens finansiella situation är under kontroll är väldigt viktigt för de anställda, säger FTFs ordförande Anders Johansson.

Det är också mycket bra att FI uppmärksammar de risker som finns förknippade med outsourcing inom försäkringsverksamheten. Det är en fråga som vi stöter på inom en del försäkringsbolag just nu och ibland känner vi tveksamhet om ledningsfunktionen gör en alltigenom genomgripande