Hoppa till huvudinnehållet

Nio av tio hoppar över fikapausen

Allt fler av FTFs medlemmar hoppar över fikapausen på jobbet. Det visar den undersökning som FTF genomförde i oktober.

Nästan 60 procent säger att de hoppar över fikat på jobbet oftare nu än för några år sedan.

Undersökningen visar också att drygt 90 procent hoppar över fikapausen på jobbet, varav 24 procent alltid och 68 procent någon gång ibland.

- Har man inte ens tid att ta en paus för återhämtning är det en indikation på att arbetsbelastningen på jobbet är för hög, säger FTFs ordförande Anders Johansson. Våra tidigare undersökningar visar att stressen i försäkringsbranschen är större än i andra sektorer och att den ökar.

Svårt att koppla bort jobbet

Drygt var tredje svarande säger att de inte kan koppla bort tankarna från jobbet när arbetsdagen är slut. Hälften uppger att det händer (men sällan) att de inte kan koppla bort jobbtankar när de går hem för dagen.

- Som vi alla vet kan stress i förlängningen leda till sjukdom och siffror visar att sjukfrånvarostatistiken har ökat i försäkringsbranschen. Därför är det oerhört viktigt att FTF tillsammans med arbetsgivarna på central och lokal nivå jobbar mot stress, säger Anders Johansson.

- Många försäkringsanställda jobbar under press och med krav på sig att ständigt vara tillgängliga på slingor och mobiler, ofta utan möjlighet att själv välja när man tar paus. Denna typ av arbetssituation är oacceptabel och vi kommer att fortsätta att jobba för ett mer hållbart och mindre stressigt arbetsliv, säger Anders Johansson.

Kampanj under november

Under november månad driver FTF kampanjen”Ta paus på jobbet”, där förbundet lyfter medlemmarnas rättigheter till raster och pauser under arbetsdagen, men också vikten av att de anställda får möjlighet till återhämtning under en stressig arbetsdag. En del av kampanjen är paus-undersökningen som genomfördes i oktober och där nästan 5 000 medlemmar svarade på frågorna.